لپتوکلیدیدا

تیره‌ای از نزدیک‌سوسماریان
لپتوکلیدیدا
محدودهٔ زمانی: کرتاسه پیشین, Berriasian تا Albian
Leptocleidus BW.jpg
لپتوکلیدیدا، Leptocleididae
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
بالاراسته: خزنده‌بالگان
راسته: پلسیوسور
بالاخانواده: نزدیک‌سوسماریان

لپتوکلیدیدا(نام علمی: Leptocleididae) نام یک تیره از بالاخانواده نزدیک‌سوسماریان است.

Leptocleididae

Kaiwhekea

NichollssauraThililua

برانکاسور
اوموناسور


Leptocleidus

L. capensisL. superstesLeptocleididae

Nichollssaura
برانکاسور
اوموناسور


Leptocleidus

L. capensisL. superstes


منابعویرایش