ماهیچه بالابرنده پلک بالا

ماهیچه بالابرنده پلک بالا (انگلیسی: Levator palpebrae superioris muscle) ماهیچه‌ای در کاسه چشم است که کار بالا کشیدن پلک بالا را برعهده دارد.

ماهیچه بالابرنده پلک بالا
Rectus muscles:
2 = ماهیچه راست بالایی، ۳ = ماهیچه راست پایینی، ۴ = medial، ۵ = lateral
Oblique muscles: 6 = ماهیچه مایل بالایی، ۸ = ماهیچه مایل پایینی
Other muscle: 9 = levator palpebrae superioris
Other structures: 1 = Annulus of Zinn، ۷ = Trochlea، ۱۰ = Superior tarsus، ۱۱ = صلبیه، ۱۲ = عصب بینایی
دید چپ‌راستی section of right orbital cavity.
جزئیات
خاستگاه استخوان پروانه‌ای
پیوندگاهTarsal plate، upper پلک
سرخرگ‌هاسرخرگ چشمی، superior ophthalmic vein
عصب‌دهیعصب حرکتی چشمی
حرکتبیان حرکات در طب / بیان حرکات در طب پلک
ماهیچه مخالفماهیچه حلقوی چشم
شناسه‌ها
لاتینMusculus levator palpebrae superioris
TA98A15.2.07.020
TA22052
FMA49041

خاستگاه این ناهیچه، استخوان پروانه‌ای بالای سوراخ اپتیک، پیوندگاه آن، پوست و صفحه تارس پلک بالا و عصب‌گیری‌اش از عصب حرکتی چشم (oculomotor) است.

نگارخانه ویرایش

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش