ماهیچه‌های نزدیک‌کننده ران

ماهیچه های ران

ماهیچه‌های نزدیک‌کننده ران (به انگلیسی: Hip Adductors) گروهی از ماهیچه‌ها هستند که برای نزدیک کردن ران‌های دو پا به هم کاربرد دارند.

Adductor muscles of the hip
The adductors and nearby muscles
Structures surrounding right مفصل ران. (Adductor muscles visible at upper right.)
جزئیات
خاستگاه استخوان شرمگاهی
پیوندگاهاستخوان ران و درشت‌نی
عصب‌دهیعصب سدادی
حرکتبیان حرکات در طب of مفصل ران

ساختار ویرایش

گروه نزدیک‌کننده ران عبارت است از:

گروه نزدیک‌کننده ران از استخوان شرمگاهی و استخوان نشیمنگاهی منشأ می‌گیرند و عمدتاً به سطح پسین داخلی استخوان ران وارد می‌شوند.

منابع ویرایش

  1. Platzer, Werner (2004), Color Atlas of Human Anatomy, Vol. 1, Locomotor System, Thieme, 5th ed, p 240

پیوند به بیرون ویرایش