باز کردن منو اصلی

ماهیچه کِشنده نیام پهن یا عضله تنسور فاسیا لاتا (Tensor fasciae latae muscle) یکی از ماهیچه‌های ناحیه قدامی ران است. کارکرد آن خم کردن ران و چرخاندن ران به سمت داخل است. این ماهیچه کِشنده نوار درشت‌نئی نیام پهن است و در تثبیت مفصل زانو و ران نقش دارد.

ماهیچه کشنده نیام پهن
Gray430 with TensorFasciaLata-en.svg
The tensor fasciae latae and nearby muscles
Tensor fasciae latae.png
The left femoral triangle.
لاتین Musculus tensor fasciae latae
در فهرست گِرِی subject #۱۲۸ ۴۷۶
خاستگاه iliac crest
پیوندگاه    iliotibial tract
سرخ‌رگ primarily lateral circumflex femoral artery, Superior gluteal artery
عصب Superior gluteal nerve (L4-L5)
کار ران - flexion, medial rotation, abduction. Trunk stabilization.
دورلندز/السویر m_22/۱۲۵۵۱۰۸۸

خاستگاه ماهیچه کشنده نیام پهن، ستیغ تهیگاهی (ایلیاک کرست) و پیوندگاه آن مسیر تهیگاهی‌درشت‌نئی (ایلیوتیبیال) نیام پهن است. ماهیچه کشنده نیام پهن از قسمت قدامی لبه بیرونی ستیغ تهیگاهی منشأ گرفته بین ماهیچه‌های سرینی متوسط و خیاطه (سارتوریوس) سطح عمقی نیام پهن (فاسیا لاتا) را تشکیل می‌دهد.

نیام پهن همان نیام (فاسیای) عمقی ران است. این نیام در خارج ران از استخوان لگن تا مفصل زانو ضخیم شده و به آن نوار تهیگاهی‌درشت‌نئی گویند که ماهیچه کشنده نیام بین دو لایه این نوار در قسمت بالا قرار می‌گیرد.

عصب‌گیری آن از عصب سرینی بالایی (عصب گلوتئال فوقانی) است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology, Mosbyl, ISBN 9780323096003