ماهیچه کشنده نیام پهن

ماهیچه کِشنده نیام پهن یا عضله تنسور فاسیا لاتا (Tensor fasciae latae muscle) یکی از ماهیچه‌های ناحیه قدامی ران است. کارکرد آن خم کردن ران و چرخاندن ران به سمت داخل است. این ماهیچه کِشنده نوار درشت‌نئی نیام پهن است و در تثبیت مفصل زانو و ران نقش دارد.

ماهیچه کشنده نیام پهن
Gray430 with TensorFasciaLata-en.svg
The tensor fasciae latae and nearby muscles
Tensor fasciae latae.png
The left femoral triangle.
جزئیات
خاستگاه iliac crest
پیوندگاهiliotibial tract
سرخرگ‌هاprimarily lateral circumflex femoral artery, Superior gluteal artery
عصب‌دهیSuperior gluteal nerve (L4-L5)
حرکتران - flexion, medial rotation, abduction. Trunk stabilization.
شناسه‌ها
لاتینMusculus tensor fasciae latae
TA98A04.7.02.010
TA22602
FMA22423

خاستگاه ماهیچه کشنده نیام پهن، ستیغ تهیگاهی (ایلیاک کرست) و پیوندگاه آن مسیر تهیگاهی‌درشت‌نئی (ایلیوتیبیال) نیام پهن است. ماهیچه کشنده نیام پهن از قسمت قدامی لبه بیرونی ستیغ تهیگاهی منشأ گرفته بین ماهیچه‌های سرینی متوسط و خیاطه (سارتوریوس) سطح عمقی نیام پهن (فاسیا لاتا) را تشکیل می‌دهد.

نیام پهن همان نیام (فاسیای) عمقی ران است. این نیام در خارج ران از استخوان لگن تا مفصل زانو ضخیم شده و به آن نوار تهیگاهی‌درشت‌نئی گویند که ماهیچه کشنده نیام بین دو لایه این نوار در قسمت بالا قرار می‌گیرد.

عصب‌گیری آن از عصب سرینی بالایی (عصب گلوتئال فوقانی) است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 476   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology (به انگلیسی), Mosbyl