ماهیچه کشنده نیام پهن

ماهیچه کِشنده نیام پهن یا عضله تنسور فاسیا لاتا (Tensor fasciae latae muscle) یکی از ماهیچه‌های ناحیه قدامی ران است. کارکرد آن خم کردن ران و چرخاندن ران به سمت داخل است. این ماهیچه کِشنده نوار درشت‌نئی نیام پهن است و در تثبیت مفصل زانو و ران نقش دارد.

ماهیچه کشنده نیام پهن
Gray430 with TensorFasciaLata-en.svg
The tensor fasciae latae and nearby muscles
Tensor fasciae latae.png
The left femoral triangle.
Details
ریشهiliac crest
Insertioniliotibial tract
سرخرگprimarily lateral circumflex femoral artery, Superior gluteal artery
عصب محیطیSuperior gluteal nerve (L4-L5)
بیان حرکات در طبران - flexion, medial rotation, abduction. Trunk stabilization.
Identifiers
لاتینMusculus tensor fasciae latae
واژگان کالبدشناسیA04.7.02.010
واژگان کالبدشناسی2602
FMA22423
Anatomical terms of muscle

خاستگاه ماهیچه کشنده نیام پهن، ستیغ تهیگاهی (ایلیاک کرست) و پیوندگاه آن مسیر تهیگاهی‌درشت‌نئی (ایلیوتیبیال) نیام پهن است. ماهیچه کشنده نیام پهن از قسمت قدامی لبه بیرونی ستیغ تهیگاهی منشأ گرفته بین ماهیچه‌های سرینی متوسط و خیاطه (سارتوریوس) سطح عمقی نیام پهن (فاسیا لاتا) را تشکیل می‌دهد.

نیام پهن همان نیام (فاسیای) عمقی ران است. این نیام در خارج ران از استخوان لگن تا مفصل زانو ضخیم شده و به آن نوار تهیگاهی‌درشت‌نئی گویند که ماهیچه کشنده نیام بین دو لایه این نوار در قسمت بالا قرار می‌گیرد.

عصب‌گیری آن از عصب سرینی بالایی (عصب گلوتئال فوقانی) است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  • این مقاله در بردارندهٔ بخش‌هایی از صفحه page 476   چاپ ۲۰ام آناتومی گری (۱۹۱۸) است که در مالکیت عمومی قرار دارد.
  • Gary A. Thibodeau (2012), Anthony's Textbook of Anatomy & Physiology, Mosbyl, ISBN 9780323096003