متقارب مثمن محذوف

این بحر یکی از بحرها در علم عروض است. به هر بحری که در آن «فعولن» (U - -) به کار رفته باشد متقارب می‌گویند. مثمن به معنی هشت تایی است و این بحر نیز از هشت "افاعیل" (در اینجا فعولن) ساخته شده است. همچنین محذوف است چون هجای آخر در آخرین "فعولن" حذف و تبدیل به "فعول" می شود. [۱][۲]

منظومه‌های سروده‌شده در این وزنویرایش

منابعویرایش