محمد تقی میرزا رکن‌الدوله

محمد تقی میرزا رکن‌الدوله متولد ۲۴ بهمن ۱۲۲۰ در تهران و درگذشته ۱۲۸۰، شاهزاده دومان قاجاریان بود.

والدینویرایش

او فرزند محمد شاه قاجار و زینب خانوم بود.

لقب رکن‌الدولهویرایش

لقب رکن‌الدوله در سال ۱۲۴۷ به وی داده شد.

سمت‌های دولتیویرایش

او بین سال‌های ۱۲۳۵ تا ۱۲۳۷ فرماندار تهران، ۱۲۴۶ تا ۱۲۴۷ و ۱۲۵۱ تا ۱۲۵۲ فرماندار خمسه، ۱۲۵۵ تا ۱۲۵۷ فرماندار زنجان، ۱۲۵۵، ۱۲۶۰، ۱۲۶۲ تا ۱۲۶۳، ۱۲۶۶ تا ۱۲۶۷ و ۱۲۷۶ استاندار خراسان، ۱۲۷۱ تا ۱۲۷۲، ۱۲۷۳ تا ۱۲۷۶ استاندار فارس و ۱۲۷۶ تا ۱۲۸۰ استاندار عربستان (مناطق جنوب غربی ایران) بود.

افتخاراتویرایش

او مفتخر به دریافت نشان افتخار شیر و خورشید شد.

زندگی شخصیویرایش

او ۸ فرزند پسر و ۶ فرزند دختر داشت. شاهزاده اشرف‌السلطانه قاجار از جمله فرزندان او است.

جستارهای وابستهویرایش

پانویسویرایش

منابعویرایش