محمود افضل‌الملک کرمانی

سیاستمدار ایرانی

محمود افضل‌الملک کرمانی ملقب به شیخ محمود افضل‌الملک یکی از فرزندان ملا محمد جعفر کرمانی[۲] و برادر شیخ احمد روحی بود.[۱] همچنین افضل‌الملک در عثمانی به جدی افندی شهرت داشت.[۳]

محمود افضل‌الملک کرمانی
اطلاعات شخصی
زاده
محمود افضل‌الملک کرمانی

کرمان، ایران
خویشاوندانشیخ احمد روحی ملا محمد جعفر کرمانی

وی از فعالین جنبش مشروطه و در میان اعضای انجمن باغ میکده و بابیان برجسته‌ای چون شیخ محمدمهدی شریف کاشانی، ملک المتکلمین، سید جمال واعظ، سید محمدرضا مساوات، سید اسدالله خرقانی، ابوالحسن میرزا قاجار - آقا میرزا محسن (برادر صدرالعلما) - سلیمان خان میکده - یحیی دولت‌آبادی - محمدعلی خان نصرت السلطان - جهانگیرخان صوراسرافیل، میرزا عباس علی خان شوکت، حامدالملک شیرازی، میرزا محمود شیرازی، حاج میرزا علی محمد دولت‌آبادی و … حضور داشت.[۴]

همکاری با سید جمال الدین اسدآبادی

ویرایش

در میان همکاران سید جمال الدین اسدآبادی در استانبول، تکاپوگران بابی (ازلی) جایگاهی ویژه داشتند. شیخ محمود افضل‌الملک، میرزا آقاخان کرمانی، شیخ احمد روحی، شیخ ابوالقاسم روحی و احمد میرزا فرزند صبح ازل، میرزا حسین شریف کاشانی و میرزا رضای کرمانی، بابیان یا بابی زادگانی بودند که در این مسیر، با سید جمال همکاری می‌کردند.[۵]میرزا حسن خان خبیرالملک، ابوالحسن میرزا شیخ الرئیس قاجار،[۶] میرزاعلی امین‌الدوله، محمد تقی خان مجدالملک، حاج شیخ هادی نجم‌آبادی، حاج میرزاهادی دولت‌آبادی، حاجی سیاح محلاتی، حاج میرزا یحیی دولت‌آبادی نیز در حوزه اتحاد اسلام تهران جای داشتند. این دو گروه با همکاری پیوسته‌ای توانستند برای چند سال، حربی جدی را در مخالفت با حکومت با ناصرالدین شاه سامان دهند.[۷][۸]

اعتقادات مذهبی

ویرایش

ملا محمد جعفر کرمانی، بعد از دعوی من یظهره‌الله از سوی میرزا حسینعلی نوری بهاءالله، از او تمکین نکرده و همچنان بر زعامت میرزا یحیی نوری صبح ازل که به عنوان جانشین باب شناخته می‌شد، تأکید نمود و به همراه چهار فرزندش شیخ محمود افضل‌الملک، شیخ احمد روحی و شیخ مهدی بحرالعلوم و شیخ ابوالقاسم روحی، همچنان بر اعتقاد بابی خویش پابرجا ماند.[۹][۱۰]

پانویس

ویرایش
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «روزگاری که بر تکاپوگران بابی گذشت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۷۰-۱۷۱.
  2. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «روزگاری که بر تکاپوگران بابی گذشت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۹۵.
  3. فریدون آدمیت، «سه مکتوب میرزا فتحعلی»، مجله یغما، شماره ۲۱۹، مهر ۱۳۴۵، صفحهٔ ۳۶۳.
  4. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «زندگی ملک المتکلمین». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۲۶۴.
  5. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «روزگاری که بر تکاپوگران بابی گذشت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۰۳.
  6. افضل‌الملک کرمانی، محمود. مختصری از شرح حال مرحوم میرزا اقاخان کرمانی. ص. ص، ح، ط.
  7. دولت‌آبادی، یحیی. حیات یحیی. ج. ۱. ص. ۱۲۳ تا ۱۲۷.
  8. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «روزگاری که بر تکاپوگران بابی گذشت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۱۰۱.
  9. نبوی رضوی، سید مقداد (۱۳۹۳). «روزگاری که بر تکاپوگران بابی گذشت». تاریخ مکتوم. تهران: پردیس دانش. ص. ۹۳.
  10. بامداد، مهدی. شرح حال رجال. ج. ۳. ص. ۲۳۰.

منابع

ویرایش