مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۱۹۹۶

مرحله مقدماتی جام ملت‌های اروپا ۱۹۹۶ با شرکت تیم‌های ملی فوتبال عضو یوفا برای انتخاب ۱۵ تیم برتر این قاره برگزار شده است که به همراه انگلستان میزبان رقابت‌ها به جام ملت‌های اروپا ۱۹۹۶ راه پیدا کنند.

نتایجویرایش

گروه ۱ویرایش

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
  رومانی ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۱۸ ۹ ۲۱
  فرانسه ۱۰ ۵ ۵ ۰ ۲۲ ۲ +۲۰ ۲۰
  اسلواکی ۱۰ ۴ ۲ ۴ ۱۴ ۱۸ −۴ ۱۴
  لهستان ۱۰ ۳ ۴ ۳ ۱۴ ۱۲ ۱۳
  اسرائیل ۱۰ ۳ ۳ ۴ ۱۳ ۱۳ ۰ ۱۲
  جمهوری آذربایجان ۱۰ ۰ ۱ ۹ ۲ ۲۹ −۲۷ ۱
           
جمهوری آذربایجان   ۰–۲ ۰–۲ ۰–۰ ۱–۴ ۰–۱
فرانسه   ۱۰–۰ ۲–۰ ۱–۱ ۰–۰ ۴–۰
اسرائیل   ۲–۰ ۰–۰ ۲–۱ ۱–۱ ۲–۲
لهستان   ۱–۰ ۰–۰ ۴–۳ ۰–۰ ۵–۰
رومانی   ۳–۰ ۱–۳ ۲–۱ ۲–۱ ۳–۲
اسلواکی   ۴–۱ ۰–۰ ۱–۰ ۴–۱ ۰–۲

گروه ۲ویرایش

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
  اسپانیا ۱۰ ۸ ۲ ۰ ۲۵ ۴ +۲۱ ۲۶
  دانمارک ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۱۹ ۹ +۱۰ ۲۱
  بلژیک ۱۰ ۴ ۳ ۳ ۱۷ ۱۳ ۱۵
  مقدونیه ۱۰ ۱ ۴ ۵ ۹ ۱۸ −۹ ۷
  قبرس ۱۰ ۱ ۴ ۵ ۶ ۲۰ −۱۴ ۷
  ارمنستان ۱۰ ۱ ۲ ۷ ۵ ۱۷ −۱۲ ۵
           
ارمنستان   ۰–۲ ۰–۰ ۰–۲ ۲–۲ ۰–۲
بلژیک   ۲–۰ ۲–۰ ۱–۳ ۱–۱ ۱–۴
قبرس   ۲–۰ ۱–۱ ۱–۱ ۱–۱ ۱–۲
دانمارک   ۳–۱ ۳–۱ ۴–۰ ۱–۰ ۱–۱
مقدونیه   ۱–۲ ۰–۵ ۳–۰ ۱–۱ ۰–۲
اسپانیا   ۱–۰ ۱–۱ ۶–۰ ۳–۰ ۳–۰

گروه ۳ویرایش

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
   سوئیس ۸ ۵ ۲ ۱ ۱۵ ۷ ۱۷
  ترکیه ۸ ۴ ۳ ۱ ۱۶ ۸ ۱۵
  سوئد ۸ ۲ ۳ ۳ ۹ ۱۰ −۱ ۹
  مجارستان ۸ ۲ ۲ ۴ ۷ ۱۳ −۶ ۸
  ایسلند ۸ ۱ ۲ ۵ ۳ ۱۲ −۹ ۵
         
مجارستان   ۱–۰ ۱–۰ ۲–۲ ۲–۲
ایسلند   ۲–۱ ۰–۱ ۰–۲ ۰–۰
سوئد   ۲–۰ ۱–۱ ۰–۰ ۲–۲
سوئیس   ۳–۰ ۱–۰ ۴–۲ ۱–۲
ترکیه   ۲–۰ ۵–۰ ۲–۱ ۱–۲

گروه ۴ویرایش

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
  کرواسی ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۲۲ ۵ +۱۷ ۲۳
  ایتالیا ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۲۰ ۶ +۱۴ ۲۳
  لیتوانی ۱۰ ۵ ۱ ۴ ۱۳ ۱۲ ۱۶
  اوکراین ۱۰ ۴ ۱ ۵ ۱۱ ۱۵ −۴ ۱۳
  اسلوونی ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۱۳ ۱۳ ۰ ۱۱
  استونی ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۳ ۳۱ −۲۸ ۰
           
کرواسی   ۷–۱ ۱–۱ ۲–۰ ۲–۰ ۴–۰
استونی   ۰–۲ ۰–۲ ۰–۱ ۱–۳ ۰–۱
ایتالیا   ۱–۲ ۴–۱ ۴–۰ ۱–۰ ۳–۱
لیتوانی [[File:{{{flag alias-1989}}}|23x15px|border |alt=|link=]] ۰–۰ ۵–۰ ۰–۱ ۲–۱ ۱–۳
اسلوونی   ۱–۲ ۳–۰ ۱–۱ ۱–۲ ۳–۲
اوکراین   ۱–۰ ۳–۰ ۰–۲ ۰–۲ ۰–۰

گروه ۵ویرایش

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
  جمهوری چک ۱۰ ۶ ۳ ۱ ۲۱ ۶ +۱۵ ۲۱
  هلند ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۲۳ ۵ +۱۸ ۲۰
  نروژ ۱۰ ۶ ۲ ۲ ۱۷ ۷ +۱۰ ۲۰
  بلاروس ۱۰ ۳ ۲ ۵ ۸ ۱۳ −۵ ۱۱
  لوکزامبورگ ۱۰ ۳ ۱ ۶ ۳ ۲۱ −۱۸ ۱۰
  مالت ۱۰ ۰ ۲ ۸ ۲ ۲۲ −۲۰ ۲
           
بلاروس   ۰–۲ ۲–۰ ۱–۱ ۱–۰ ۰–۴
جمهوری چک   ۴–۲ ۳–۰ ۶–۱ ۳–۱ ۲–۰
لوکزامبورگ   ۰–۰ ۱–۰ ۱–۰ ۰–۴ ۰–۲
مالت   ۰–۲ ۰–۰ ۰–۱ ۰–۴ ۰–۱
هلند   ۱–۰ ۰–۰ ۵–۰ ۴–۰ ۳–۰
نروژ   ۱–۰ ۱–۱ ۵–۰ ۲–۰ ۱–۱

گروه ۶ویرایش

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
  پرتغال ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۲۹ ۷ +۲۲ ۲۳
  جمهوری ایرلند ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۱۷ ۱۱ ۱۷
  ایرلند شمالی ۱۰ ۵ ۲ ۳ ۲۰ ۱۵ ۱۷
  اتریش ۱۰ ۵ ۱ ۴ ۲۹ ۱۴ +۱۵ ۱۶
  لتونی ۱۰ ۴ ۰ ۶ ۱۱ ۲۰ −۹ ۱۲
  لیختن‌اشتاین ۱۰ ۰ ۱ ۹ ۱ ۴۰ −۳۹ ۱
           
اتریش   ۵–۰ ۷–۰ ۱–۲ ۱–۱ ۳–۱
لتونی   ۳–۲ ۱–۰ ۰–۱ ۱–۳ ۰–۳
لیختن‌اشتاین   ۰–۴ ۰–۱ ۰–۴ ۰–۷ ۰–۰
ایرلند شمالی   ۵–۳ ۱–۲ ۴–۱ ۱–۲ ۰–۴
پرتغال   ۱–۰ ۳–۲ ۸–۰ ۱–۱ ۳–۰
جمهوری ایرلند   ۱–۳ ۲–۱ ۴–۰ ۱–۱ ۱–۰

گروه ۷ویرایش

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
  آلمان ۱۰ ۸ ۱ ۱ ۲۷ ۱۰ +۱۷ ۲۵
  بلغارستان ۱۰ ۷ ۱ ۲ ۲۴ ۱۰ +۱۴ ۲۲
  گرجستان ۱۰ ۵ ۰ ۵ ۱۴ ۱۳ ۱۵
  مولداوی ۱۰ ۳ ۰ ۷ ۱۱ ۲۷ −۱۶ ۹
  آلبانی ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۱۰ ۱۶ −۶ ۸
  ولز ۱۰ ۲ ۲ ۶ ۹ ۱۹ −۱۰ ۸
           
آلبانی   ۱–۱ ۰–۱ ۱–۲ ۳–۰ ۱–۱
بلغارستان   ۳–۰ ۲–۰ ۳–۲ ۴–۱ ۳–۱
گرجستان   ۲–۰ ۲–۱ ۰–۲ ۰–۱ ۵–۰
آلمان   ۲–۱ ۳–۱ ۴–۱ ۶–۱ ۱–۱
مولداوی   ۲–۳ ۰–۳ ۳–۲ ۰–۳ ۳–۲
ولز   ۲–۰ ۰–۳ ۰–۱ ۱–۲ ۱–۰

گروه ۸ویرایش

تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
  روسیه ۱۰ ۸ ۲ ۰ ۳۴ ۵ +۲۹ ۲۶
  اسکاتلند ۱۰ ۷ ۲ ۱ ۱۹ ۳ +۱۶ ۲۳
  یونان ۱۰ ۶ ۰ ۴ ۲۳ ۹ +۱۴ ۱۸
  فنلاند ۱۰ ۵ ۰ ۵ ۱۸ ۱۸ ۰ ۱۵
  جزایر فارو ۱۰ ۲ ۰ ۸ ۱۰ ۳۵ −۲۵ ۶
  سان مارینو ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۲ ۳۶ −۳۴ ۰
           
جزایر فارو   ۰–۴ ۱–۵ ۲–۵ ۳–۰ ۰–۲
فنلاند   ۵–۰ ۲–۱ ۰–۶ ۴–۱ ۰–۲
یونان   ۵–۰ ۴–۰ ۰–۳ ۲–۰ ۱–۰
روسیه   ۳–۰ ۳–۱ ۲–۱ ۴–۰ ۰–۰
سان مارینو   ۱–۳ ۰–۲ ۰–۴ ۰–۷ ۰–۲
اسکاتلند   ۵–۱ ۱–۰ ۱–۰ ۱–۱ ۵–۰

رده‌بندی تیم‌های دومویرایش

راهنما
کشورهای صعود کرده به صورت مستقیم
کشورهای صعود کرده به بازی حذفی
گروه تیم بازی برد تساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل گل امتیاز
۴   ایتالیا ۶ ۴ ۱ ۱ ۱۲ ۴ ۱۳
۷   بلغارستان ۶ ۴ ۰ ۲ ۱۴ ۸ ۱۲
۳   ترکیه ۶ ۳ ۲ ۱ ۱۱ ۸ ۱۱
۸   اسکاتلند ۶ ۳ ۲ ۱ ۵ ۲ ۱۱
۲   دانمارک ۶ ۳ ۲ ۱ ۹ ۷ ۱۱
۱   فرانسه ۶ ۲ ۴ ۰ ۸ ۲ ۱۰
۵   هلند ۶ ۲ ۲ ۲ ۶ ۵ ۸
۶   جمهوری ایرلند ۶ ۲ ۱ ۳ ۸ ۱۰ −۲ ۷

بازی حذفیویرایش

جمهوری ایرلند  ۰ – ۲  هلند
گزارش پاتریک کلایورت   '۲۹، '۸۸
تماشاگران: ۴۰٬۰۵۰

کشورهای صعود کردهویرایش

 1.   انگلستان
 2.   رومانی
 3.   اسپانیا
 4.    سوئیس
 5.   کرواسی
 6.   جمهوری چک
 7.   پرتغال
 8.   آلمان
 1.   روسیه
 2.   ایتالیا
 3.   بلغارستان
 4.   ترکیه
 5.   اسکاتلند
 6.   دانمارک
 7.   فرانسه
 8.   هلند

منابعویرایش