ملکه جین دئوک (۶۴۷ تا ۶۵۴ میلادی) جانشین ملکه سئوندوک، بیست و هشتمین فرمانروای شیلا و دومین ملکه‌ای بود که از ۶۴۷ تا ۶۵۴ میلادی فرمانروایی می‌کرد. او دومین ملکه حاکم شیلا بود. او طی حکومتش بارها به تانگ سفر کرد و سعی کرد روابط معمولی با باکجه داشته باشد.

مقبره ملکه جیندئوک
ملکه جین دئوک
سلطنت۶۴۷ تا ۶۵۴ میلادی
پیشینملکه سئون دئوک
جانشینپادشاه موییل
نایب السلطنهکیم چونچو
آرامگاه
شهر سورابل
دودمانشیلا
ملکه جین دئوک
هانگول
진덕여왕
هانجا
眞德女王
لاتین‌نویسی اصلاح‌شدهJindeok Yeowang
مک‌کیون–ریشاورChindŏk Yŏwang

منابع ویرایش