منکب ذی‌العنان


منکب ذی‌العنان
Menkalinan.jpg
اطلاعات رصدی
مبدا مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی ارابه‌ران
بعد ۰۵h ۵۹m ۳۱.۷s
میل ‏ ۵۱″ ۵۶′ ‎+۴۴°
قدر ظاهری (V)+۱.۸۹۶
مشخصات
ردهA2IV / A2IV / MV
راهنمای رنگ U-B+0.05
راهنمای رنگ B-V+0.03
راهنمای رنگ R-I-0.01
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۱۸.۲ km/s
حرکت مخصوص (μ) RA: −۵۶.۴۱ mas/yr
Dec.: −۰.۸۸ mas/yr
اختلاف منظر (π)۳۹.۷۲ mas
فاصله۲۵.۲ pc
قدر مطلق (MV)۰.۵۵/۰.۷۶
جزئیات
جرم۲.۳۸/۲.۳۱ M
شعاع۲.۷۷/۲.۶۳ R
گرانش سطحی (لگاریتم g)۳.۹۳/۳.۹۸
درخشندگی۴۸/۴۸ L
دما۹,۳۵۰/۹,۲۰۰ K
سن۵.۷ × ۱۰۸ سال
نام‌گذاری‌های دیگر
Menkalinan, 34 Aurigae, ADS 4556, BD +44°1328, CCDM 05596+4457, FK5 227, GC 7543, HD 40183, HIP 28360, HR 2088, NN 3375, SAO 40750.
منابع
سیمباداطلاعات

منکب ذی‌العِنان (شانه افسارگیر، شانه ارابه‌ران) یا بتا ارابه‌ران یک ستاره است که در صورت فلکی ارابه‌ران قرار دارد.

منابعویرایش