هرتز

یکای اندازه‌گیری فرکانس در SI
(تغییرمسیر از مگاهرتز)
نماد (یکا) بسامد، Hz
Hz (هرتز) ۱۰۰ یا ۱
kHz (کیلوهرتز) ۱۰۳
MHz (مگاهرتز) ۱۰۶
GHz (گیگاهرتز) ۱۰۹
THz (تراهرتز) ۱۰۱۲
PHz (پتاهرتز) ۱۰۱۵
EHz (اگزاهرتز) ۱۰۱۸
ZHz (زتاهرتز) ۱۰۲۱
YHz (یُتاهرتز) ۱۰۲۴

هرتز یکای بسامد در سیستم SI است و برابر است با cycle/s یا s−۱؛ این واحد به یاد فیزیکدان آلمانی هاینریش هرتز، نامیده شده‌است.

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Hertz," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Hertz&oldid=197710108