باز کردن منو اصلی

نرگل یا نرگال، یکی از خدایان میان رودان (بین النهرین) باستانی بوده است.

در اسطوره‌ها او را خدای دوم دوزخ می‌دانند. مظهر مریخ بوده و شکلی شبیه به تلفیق شکل یک مرد و یک شیر دارد به صورتی که که سر او مانند یک مرد و بدن او شبیه یک شیر است.