نرگل یا نرگال، یکی از خدایان میان‌رودان (بین‌النهرین) باستانی بوده‌است.

نقش برجستهٔ پارتی از نرگال در شهر باستانی هترا در عراق

در اسطوره‌ها او را خدای دوم دوزخ می‌دانند. نرگال مظهر مریخ بوده و شمایل تلفیقی از انسان و شیر دارد به صورتی‌که سر او مانند یک مرد و بدن او شبیه یک شیر است.