آن یا آنو یکی از خدایان میان رودان است.

آنو
خدای سومری
Cuneiform sumer dingir.svg
نماد میخی ((آن)) که در سومری به معنای خدا است
پدرانشار
مادرکیشار

در اسطوره‌ها وی را خدای آسمان دانسته‌اند، همچنین وی سازنده شهر و تمدن اوروک بوده‌است.

او فرزند آنشار است که نماد نرینگیست و مادر او کیشار نام دارد و نماد مادینگی است.

از همسران آنو می‌توان به انتو که مادر انکی می‌باشد و کی مادر انلیل اشاره کرد.

وی پدر انکی و انلیل است ولی در بعضی نسخه ها اینانا و آمیریس نیز فرزند او شمرده شده اند.

او دستور آفریدن همزادی برای گیلگمش را که همان انکیدو است را به ارورو می‌دهد.


منابع