باز کردن منو اصلی

آن یا آنو یکی از خدایان میان رودان است.

آنو
خدای سومری
Cuneiform sumer dingir.svg
نماد میخی ((آن)) که در سومری به معنای خدا است
القابخدای آسمان، ارباب صورت فلکی، ارباب خدایان
همسرکی، آنتو، اوراش
پدرانشار
مادرکیشار
فرزندانانکی، انلیل، در بعضی نسخه ها اینانا

در اسطوره‌ها وی را خدای آسمان دانسته‌اند، همچنین وی سازنده اوروک بوده‌است.

وی پدر انکی و انلیل است ولی در بعضی نسخه ها اینانا نیز فرزند او شمرده شده است.

او دستور آفریدن همزادی برای گیلگمش را که همان انکیدو است را به ارورو می‌دهد. آنو بزرگترین دشمن پسرش انکی و مخلوقات او است و در طول تاریخ اقدامات بسیاری برای نابودی انسانها و شکست انکی انجام داد و همواره در جنگ با انکی است. پدر او آنشار است نماد نرینگی و مادر او کیشار نام دارد و نماد مادینگی است. همسران آنو می‌توان به انتو که مادر انکی می‌باشد و کی مادر انلیل اشاره کرد. آنو که از مخلوقات پسرش انکی تنفر داشت و چون نمی‌توانست بهتر از او خلق کند همیشه در طول تاریخ سعی در نابودی آنها داشت و اقدامات زیادی انجام داده و می‌دهد. او از کشتار انسانها بدست هم لذت می‌برد و خشنودی او فریب خوردن بشریت است. به همین دلیل است که مصریان آنو را جزء خدایان اهریمنی می‌دانند و از آن به عنوان آنوبیس یاد می‌کنند.

منابعویرایش