نزار (نام کامل: أبومنصور نزار بن معاذ المصطفی لدین الله) پسر خلیفه فاطمی معاذ مستنصر بود که داعیه خلافت داشت اما احمد مستعلی جای او را گرفت و به جای او به خلافت رسید. نزار به اسکندریه گریخت و بر اساس آن چه در جامع‌التواریخِ فضل الله همدانی آمده است مستعلی لشکری به اسکندریه فرستاد و نزار نیز کشته شد. پیروان نزار، که او را امام اسماعیلی می‌دانند، نزاریه نامیده می‌شوند.

کتابشناسی/ یادکردهاویرایش

  • ویلیام بوردهی (۱۳۶۴=تحقیقی در آیین اسماعیلیه، ترجمهٔ زهرا سعیدی، مشهد: تابناک تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • محمد بن زین العابدین (۱۳۶۲=تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین، ترجمهٔ هما خاقان زاده، به کوشش الکساندر سیمونوف.، تهران: اساطیر تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)