نزار بن المستنصر

(تغییرمسیر از نزار)

نزار (نام کامل: أبومنصور نزار بن معاذ المصطفی لدین الله) شاهزاده فاطمی و بزرگترین پسر امام هشتم اسماعیلیان و امام اطهار فاطمی، المستنصر بود. هنگامی که پدرش در دسامبر ۱۰۹۴ درگذشت، وزیر قدرتمند افضل شاهنشاه، برادر کوچکتر نزار، احمد مستعلی را در قاهره به سلطنت رساند و ادعاهای نزار و دیگر پسران بزرگتر المستنصر را محکوم کرد. نزار از قاهره فرار کرد، قیام کرد و اسکندریه را تصرف نمود و در آنجا به عنوان خلیفه با نام سلطنتی المصطفی الدین الله (به عربی: المصطفی لدین الله، به رومی: al-Muṣṭafā li-Din Allah) سلطنت کرد. در اواخر سال ۱۰۹۵ او شکست خورد و در قاهره اسیر شد و در آنجا در یک زندان انفرادی تا هنگام مرگ در قفل و زنجیر شد.

ابومنصور نزار المصطفی لدین الله
gold coin with circular Arabic inscriptions
دینار طلایی که نام نزار را در خود دارد، ضرب سال ۱۰۹۵ (اسکندریه)
زادهٔ۲۶ سپتامبر ۱۰۴۵
قاهره، مصر
درگذشتنوامبر/دسامبر ۱۰۹۵
قاهره، مصر
علت مرگقرار دادن در بین دیوار
عنواناولین امام نزاریه
دوره۱۰۹۴–۱۰۹۵
پس ازالمستنصر
پیش ازعلی الهادی بن نزار (در غیبت)
والدین
خانوادهدودمان فاطمی

در طول قرن دوازدهم، برخی از نوادگان واقعی یا ادعایی نزار تلاش کردند، بدون موفقیت، تاج و تخت را از دست خلفای فاطمی بگیرند. بسیاری از اسماعیلیان، به ویژه در ایران سلجوقی، امامت مستعلی را رد کردند و نزار را امام برحق دانستند. در نتیجه از رژیم فاطمی جدا شدند و شاخه نزاری اسماعیلیه را با سلسله امامان خود که مدعی‌تبار نزار بودند، تأسیس کردند. این خط تا امروز در شخص آقاخان ادامه دارد.

کتابشناسی/ یادکردهاویرایش

  • ویلیام بوردهی (۱۳۶۴=تحقیقی در آیین اسماعیلیه، ترجمهٔ زهرا سعیدی، مشهد: تابناک تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)
  • محمد بن زین العابدین (۱۳۶۲=تاریخ جماعت اسمعیلیه:هدایت المومنین الطالبین، ترجمهٔ هما خاقان زاده، به کوشش الکساندر سیمونوف.، تهران: اساطیر تاریخ وارد شده در |سال= را بررسی کنید (کمک)