نشان شیر و خورشید سرخ ایران

مدال شیر و خورشید سرخ در دوره پادشاهی محمدرضاشاه پهلوی و برای ستایش از کسانی که در راه دستیابی به آرمان‌های جمعیت شیر و خورشید سرخ ایران کوشیده بودند، ایجاد گردید.

نشان شیر و خورشید سرخ ایران
Red Lion and Son Medal of Imperial Iran.svg
مدال شیر و خورشید سرخ ایران
اهدا توسط
Imperial Coat of Arms of Iran.svg دودمان پهلوی
گونهنشان سلطنتی
خاندان پادشاهیدودمان پهلوی
Sovereignرضا پهلوی (دوم)
درجه‌هاKnight/Dame Grand Cordon, Knight/Dame Grand Officer, Knight/Dame Commander, Knight/Dame Officer, Knight/Dame, Medal
تقدم
بعدی (بالاتر)نشان تاج (ایران)
نشان هفت‌پیکر
پیشین (پایین‌تر)نشان ذوالفقار
Order of the Red Lion and the Sun Ribbon Bar - Imperial Iran.svg
نوار نشان

جستارهای وابستهویرایش