باز کردن منو اصلی
نمودار پوربه آهن/آب

نمودار پوربه (به انگلیسی: Pourbaix diagram) نوعی نمودار فازی است که با استفاده از آن می‌توان شرایط لازم را برای پایداری ترمودینامیکی یک فاز آبی را با یک یا چند فاز جامد تعیین نمود. این نمودارها فاز پایدار را در pH و پتانسیل الکترود مشخص نشان می‌دهند.

این نمودارها به افتخار مارسل پوربه شیمیدان روسی که آنها را ابداع نمود، نامگذاری شده‌اند.

با استفاده از این نمودارها می‌توان خوردگی و همچنین محصولات حاصل از خوردگی را در شرایط مختلف پیش‌بینی نمود.

منابعویرایش

  • E.E. Stanbury and R.A. Buchanan, Fundamentals of Electrochemical Corrosion, Materials Park, OH, ASM International, 2000.