نوپرنده‌کفلان

نوپرنده‌کفلان (نام علمی: Neornithischia) نام یک زیرراسته از راسته پرنده‌کفلان است.

نوپرنده‌کفلان
Museum of the Rockies Dinosaur Heads.JPG
نوپرنده‌کفلان، Neornithischia
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: خزندگان
بالاراسته: پولک‌خزندگان
راسته: پرنده‌کفلان
زیرراسته: مارمولک
نوپرنده‌کفلان

Stormbergia

آگیلی‌سور Agilisaurus2.jpg

Hexinlusaurus

Othnielosaurus

شاخ‌پایان

پرنده‌پایان Parasaurolophuspic steveoc.jpg

لبه‌دارسران Triceratops BW.jpg


منابعویرایش