سلولِ پروکاریوتی (راست) در مقایسه با یک سلولِ یوکاریوتی (سمت چپ).

نوکلئوئید (به معنی هسته‌مانند یا شبه‌هسته) منطقه‌ای با شکلِ نامنظم در درونِ سلولِ پروکاریوتی است که همه یا بخشِ بیشترِ ژنوم یا ژنوفور را در بردارد.[۱]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Thanbichler M, Wang S, Shapiro L (2005). "The bacterial nucleoid: a highly organized and dynamic structure". J Cell Biochem. 96 (3): 506–21. doi:10.1002/jcb.20519. PMID 15988757.