نژادهای ماکیان

فهرست ویکی‌مدیا

جدول نژادهای مرغ ویرایش

نام name تصویر زادگاه میانگین وزن خروس (گرم) میانگین وزن مرغ (گرم) میانگین تعداد تخم سالانه میانگین وزن تخم (گرم) رنگ تخم توضیحات و گونه‌های زیر شاخه
مرغ کوچین Cochin   چین بزرگ ۵۰۰۰

بانتام ۹۰۰

۴۰۰۰

۸۰۰

۱۲۰

۱۰۰

۵۳

۳۵

قهوه ای روشن رنگ ها= سفید- لاوندر (طوسی)- مشکی-حنایی- طلایی
مرغ پکن Pekin chicken   چین ۸۵۰ ۷۵۰ ۸۰ ۳۵ قهوه ای
مرغ نانکین nankin چین ۷۰۰ ۶۰۰ ۱۵۰ ۳۵ قهوه ای
مرغ ابریشمی Silkie   چین بزرگ ۲۸۰۰

بانتام ۱۰۰۰

۱۸۰۰

۹۰۰

۱۵۰

؟

۴۰

؟

کرم
مرغ بانتام ژاپنی Japanese bantam   ژاپن ۵۸۰ ۴۵۰ ۱۲۰ ۲۸ کرم نام های دیگر:جاپنیز - ناکازاکی
مرغ بانتام bantam   اندونزی ۵۰۰ ۳۵۰ ۱۲۰ ۲۵-۳۰ کرم
مرغ لهستانی polish chicken   لهستان بزرگ ۲۷۰۰

بانتام ۸۵۰

۲۰۰۰

۷۴۰

۱۲۰

؟

۴۵

؟

سفید نژاد بانتام لهستانی خروس :۸۵۰ گرم و مرغ:۷۴۰ گرم
مرغ سلطان Sultan chicken   ترکیه بزرگ ۲۷۵۰

بانتام ۷۵۰

۱۸۰۰

۶۲۵

۷۰

؟

۴۵

؟

سفید سفید- مشکی سر سفید
برهما (نژاد مرغ) Brahma chicken   هند ۵۵۰۰ ۴۵۰۰ ۱۴۰ ۵۳ قهوه ای رنگ‌های برهما لایت (سفید) و طلایی-حنایی
مرغ آراکانا Araucana   شیلی بزرگ ۳۰۰۰

بانتام ۸۵۰

۲۵۰۰

۷۷۰

۱۸۰

؟

۵۰

؟

آبی
مرغ فاورولس Faverolles chicken   فرانسه ۵۰۰۰ ۴۳۰۰ ۱۶۰ ۶۰ قهوه ای روشن تا صورتی
مرغ دورکینگ Dorking chicken   انگلیس بزرگ ۵۲۰۰

بانتام ۱۱۵۰

۴۰۰۰

۱۰۰۰

۱۵۰

؟

۵۵

۳۰

سفید
مرغ لوهمن قهوه ای Lohmann Brown   آلمان ۳۰۰۰ ۲۰۰۰ ۳۰۰ ۶۳ قهوه ای
مرغ رزکامب Rosecomb   انگلیس ۶۰۰ ۵۰۰ ۹۰ ۲۵ سفید
مرغ اصیل Asil chicken   هند ۲۳۰۰ ۱۸۰۰ ۷۰ ۴۰ سفید جنگجو
مرغ بارنه ولدر Barnevelder   هلند ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۸۰ ۶۰ سفید
مرغ برابانتر Brabanter   هلند ۲۳۰۰ ۱۸۰۰ ۱۴۰ ۵۲ سفید
مرغ بانتام هلندی Dutch Bantam   هلند ۵۲۰ ۴۳۰ ۱۲۰ ۳۳ سفید
مرغ فریزیان Friesian chicken   هلند ۱۵۰۰ ۱۳۰۰ ۱۶۰ ۵۲ سفید
مرغ ولسامر Welsummer   هلند ۳۰۰۰ ۲۳۰۰ ۱۶۰ ۶۵ کرم
مرغ هامبورگی Hamburg chicken   هلند ۲۳۰۰ ۱۷۰۰ ۱۶۰ ۵۰ سفید
مرغ کراینکوپ Kraienkopp   هلند بزرگ ۲۷۰۰

بانتام ۹۰۰

۱۸۰۰

۸۰۰

۲۰۰ ۵۵

۳۵

سفید
مرغ ریش دار Eulenbarthuhn   هلند ۲۳۰۰ ۱۷۰۰ ۱۶۰ ۵۵ سفید
مرغ آردنایس Ardennaise   بلژیک ۲۳۰۰ ۱۶۰۰ ۱۹۰ ۶۰ سفید
مرغ باربو اوربرگ Barbu Everberg   بلژیک ۷۸۰ ۶۲۰ ۱۲۰ ؟ ؟
مرغ کوتوله ریش دار Barbu de Watermael   بلژیک ۶۸۰ ۵۲۰ ۱۰۰ ۲۵ سفید
مرغ باربو گروب Barbu de Grubbe بلژیک ۶۸۰ ۵۵۰ ۱۰۰ ۲۸ ؟
مرغ باست Bassette بلژیک ۹۰۰ ۸۰۰ ۹۰ ۴۰ سفید
مرغ براکل Brakel   بلژیک ۲۳۰۰ ۲۰۰۰ ۱۸۰ ۵۵ سفید
مرغ کمپین Campine chicken   بلژیک ۲۷۰۰ ۲۳۰۰ ۲۰۰ ۵۵ سفید
مرغ فامنویز Famennoise بلژیک ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ؟ ۶۰ سفید
مرغ مالینز Malines chicken   بلژیک ۴۵۰۰ ۳۰۰۰ ۱۵۰ ۶۵ قهوه ای تیره
مرغ یوسل Barbu d'Uccle   بلژیک ۷۵۰ ۶۵۰ ۱۴۵ ۳۵ سفید-کرم
مرغ اورلوف Orloff chicken   روسیه

ایران

۳۵۰۰ ۳۰۰۰ ۱۴۵ ۶۰ سفید-قهوه ای روشن در قرن ۱۷ از ایران به روسیه رفته
مرغ یورلو کروور Yurlov Crower   روسیه ۴۵۰۰ ۳۵۰۰ ۱۵۰ ۶۵ ؟
مرغ آوگسبورگر Augsburger   آلمان

آوگسبورگ

۲۸۰۰ ۲۳۰۰ ۱۸۰ ۵۸ سفید
مرغ ور ویرک Vorwerk chicken   آلمان ۲۸۰۰ ۲۳۰۰ ۱۷۰ ۵۵ سفید-کرم
مرغ وست فالیان Westphalian   آلمان ۲۳۰۰ ۲۳۰۰ ۲۰۰ ۵۵ ؟
مرغ برگیش کراهر Bergische Kräher   آلمان ۳۳۰۰ ۲۳۰۰ ۱۲۰ ۵۵ سفید
مرغ فونیکس Phoenix chicken   آلمان ۲۳۰۰ ۱۷۰۰ ۱۶۰ ۴۵ سفید-کرم
مرغ آندالوسیان Andalusian chicken   آلمان ۲۸۰۰ ۲۳۰۰ ۱۶۰ ۵۸ سفید
مرغ کریپر آلمانی German creeper   آلمان ۲۲۰۰ ۱۸۰۰ ۱۸۰ ۶۰ سفید
مرغ هودان Houdan chicken   فرانسه ۲۸۰۰ ۲۳۰۰ ۱۶۰ ۵۳ سفید
مرغ لافلچ Laflech   فرانسه ۳۸۰۰ ۳۳۰۰ ۱۶۰ ۶۰ سفید
مرغ کریوی کور Crèvecœur chicken   فرانسه ۳۰۰۰ ۲۵۰۰ ۱۵۰ ۵۵ سفید
مرغ بریس Bresse chicken   فرانسه ۲۸۰۰ ۲۳۰۰ ۱۸۰ ۶۰ سفید
مرغ پائول درنته Poule de Drente   هلند ۱۸۰۰ ۱۴۰۰ ۱۸۰ ۵۰ سفید
مرغ استایرس Estaires chicken   فرانسه ۴۵۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۵ ۵۵ کرم
مرغ مارانز Marans chicken   فرانسه بزرگ ۳۸۰۰

بانتام ۱۱۰۰

۲۸۰۰

۹۰۰

۱۷۰

؟

۷۵

۳۰

قهوه ای مایل به قرمز مسی سیاه، نقره ای سیاه، گندم رنگی، سفید، آبی و نقره ای
مرغ کراد لانگشان Croad Langshan چین ۴۰۰۰ ۳۳۰۰ ۱۶۰ ۵۸ قهوه ای تیره
مرغ سوماترا Sumatra chicken   اندونزی ۲۳۰۰ ۱۹۰۰ ۱۳۰ ۵۳ سفید
مرغ یوکوهاما Yokohama chicken   ژاپن ۲۳۰۰ ۱۶۰۰ ۸۰ ۴۰ قرمز مایل به زرد
مرغ آمریکایی Ameraucana   آمریکا بزرگ ۲۸۰۰

بانتام ۹۰۰

۲۳۰۰

۸۰۰

۱۴۰

۱۲۰

۶۰

۴۰

آبی
مرغ آیووا آبی Iowa Blue آمریکا ۳۲۰۰ ۲۷۰۰ ؟ ؟ ؟
مرغ جنگجوی آمریکایی American Game   آمریکا ۸۵۰ ۷۶۰ ؟ ؟ قهوه ای
مرغ آمروک Amrock   آمریکا ۳۷۰۰ ۲۸۰۰ ۲۲۰ ۵۸ قهوه ای
مرغ شکلاتی Buckeye chicken   آمریکا ۴۰۰۰ ۲۹۰۰ ۱۸۰ ؟ قهوه ای
مرغ دلاور Delaware chicken   آمریکا ۳۹۰۰ ۲۹۰۰ ؟ ؟ ؟
مرغ دلاور آبی Delaware Blue Hen آمریکا ۲۳۰۰ ۱۸۰۰ ؟ ؟ ؟
مرغ خاکستری کالیفرنیا California Gray   آمریکا ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ؟ ؟ سفید
مرغ دومینیک Dominique chicken   آمریکا ۳۲۰۰ ۲۳۰۰ ۲۰۰ ۶۰ قهوه ای
مرغ پلیموت راک Plymouth Rock chicken   آمریکا بزرگ ۳۴۰۰

بانتام ۱۰۰۰

۲۸۰۰

۸۰۰

۱۸۰

؟

۵۵

۳۵

قهوه ای
مرغ ویاندوت Wyandotte chicken   آمریکا ۳۸۰۰ ۳۰۰۰ ۱۸۰ ۵۵ قهوه ای
مرغ رود آیلند قرمز Rhode Island Red   آمریکا بزرگ ۳۹۰۰

بانتام ۹۶۰

۳۰۰۰

۸۵۰

۱۸۰

؟

۵۵

؟

قهوه ای
مرغ رود آیلند سفید Rhode Island White   آمریکا ۳۹۰۰ ۲۹۰۰ ۲۰۰ ۵۵ قهوه ای
مرغ نیوهمپشایر New Hampshire chicken   آمریکا ۳۹۰۰ ۲۹۰۰ ۲۵۰ ۵۵ قهوه ای
مرغ پینچون Pyncheon آمریکا ۶۸۰ ۶۲۰ ؟ ؟ سفید
مرغ جاوا Java chicken   آمریکا ۴۳۰۰ ۳۴۰۰ ؟ ؟ قهوه ای
مرغ چنسلر Chantecler chicken   آمریکا ۴۰۰۰ ۳۴۰۰ ؟ ۶۰ قهوه ای
مرغ لامونا Lamona آمریکا ۳۶۰۰ ۳۰۰۰ ۲۵۰ ؟ سفید
مرغ جرسی غول پیکر Jersey Giant   آمریکا بزرگ ۵۶۰۰

بانتام ۱۱۰۰

۴۳۰۰

۹۶۰

۱۸۰

؟

۶۰

؟

قهوه ای
مرغ سولمتالر Sulmtaler   اتریش ۳۵۰۰ ۳۰۰۰ ۱۶۰ ۵۵ کرم
مرغ ایکسورث Ixworth chicken انگلیس بزرگ ۴۰۰۰

بانتام ۱۰۰۰

۳۰۰۰

۸۰۰

۲۰۰

؟

۶۳

؟

؟
مرغ اورپینگتون Orpington chicken   انگلیس ۴۲۰۰ ۳۵۰۰ ۱۸۰ ۵۳ زرد- قهوه ای روشن
مرغ جنگجوی قدیم انگلیسی Old English Game   انگلیس بزرگ ۲۸۰۰

بانتام ۷۰۰

۲۳۰۰

۶۰۰

۱۷۰

؟

۵۰

۲۵

سفید تا زرد
مرغ جنگجوی مدرن Modern Game   انگلیس بزرگ ۳۵۰۰

بانتام ۶۰۰

۲۸۰۰

۵۰۰

۱۵۰

؟

۳۰

؟

قهوه ای روشن
مرغ ساسکس Sussex chicken   انگلیس بزرگ ۴۰۰۰

بانتام ۱۲۵۰

۳۰۰۰

۱۰۰۰

۱۸۰

؟

۵۵

۳۵

سفید
مرغ سبرایت Sebright chicken   انگلیس ۶۰۰ ۵۰۰ ۸۰ ۲۸ سفید-کرم
مرغ کورنیایی Cornish chicken   انگلیس بزرگ ۳۶۰۰

بانتام ۱۰۰۰

۲۷۰۰

۸۵۰

۱۲۰

؟

۵۵

۳۵

قهوه ای
مرغ تاج قرمز داربی‌ شر Derbyshire Redcap   انگلیس ۳۴۰۰ ۲۷۰۰ ؟ ؟ آبی خاکستری
مرغ لانگشان مدرن Modern Langshan انگلیس بزرگ ۴۳۰۰

بانتام ۱۱۰۰

۳۲۰۰

۹۰۰

؟

؟

۵۵

۳۰

قهوه ای
مرغ مارش دیزی Marsh Daisy chicken انگلیس ۲۹۰۰ ۲۵۰۰ ؟ ؟ رنگارنگ
مرغ نورفک خاکستری Norfolk Grey   انگلیس ۳۲۰۰ ۲۷۰۰ ؟ ؟ کرم
مرغ دامپی اسکاتلندی Scots Dumpy   اسکاتلند بزرگ ۳۲۰۰

بانتام ۸۰۰

۲۷۰۰

۶۷۰

۱۵۰

؟

۵۰

۳۰

سفید
مرغ خاکستری اسکاتلندی Scots Grey   اسکاتلند ۳۲۰۰ ۲۲۵۰ ۱۵۰ ۵۰ کرم
مرغ آنکونا Ancona chicken   ایتالیا بزرگ ۲۵۰۰

بانتام ۸۰۰

۲۰۰۰

۶۵۰

۲۲۰

؟

۶۰

۴۰

سفید
مرغ سفید سالوتسو Bianca di Saluzzo ایتالیا ۲۶۰۰ ۲۰۰۰ ۱۸۰ ۵۰ سفید
مرغ بیوندا پیامونته Bionda Piemontese ایتالیا ۲۶۰۰ ۲۱۰۰ ۱۸۰ ۵۵ قهوه ای صورتی
مرغ ارملیناتای روویگو Ermellinata di Rovigo ایتالیا ۳۶۰۰ ۲۸۰۰ ۱۸۰ ۵۵ قهوه ای روشن تا قهوه ای
مرغ مریکانل بریانزا Mericanel della Brianza ایتالیا ۷۵۰ ۶۵۰ ؟ ۳۵ کرم تا قهوه ای روشن
مرغ پادووانا Padovana chicken   ایتالیا ۲۵۰۰ ۲۰۰۰ ۱۲۰ ۵۵ سفید
مرغ پپوی Pepoi ایتالیا ۱۴۰۰ ۱۱۰۰ ۱۸۰ ۴۵ طلایی
مرغ پولورارا Polverara chicken   ایتالیا ۲۶۰۰ ۲۰۰۰ ۱۵۰ ۴۵ سفید
مرغ رابوستا لیوناتا Robusta Lionata   ایتالیا ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۶۵ ۵۵ صورتی روشن
مرغ رابوستا ماکوالاتا Robusta Maculata ایتالیا ۴۰۰۰ ۳۰۰۰ ۱۶۰ ۶۰ صورتی روشن
مرغ رومانیا Romagnola chicken ایتالیا ۲۳۰۰ ۲۰۰۰ ۱۵۰ ۶۰ سفید
مرغ سیسیلیانا Siciliana chicken   ایتالیا ۲۹۰۰ ۲۵۰۰ ؟ ؟ ؟
مرغ والدارنو Valdarno chicken   ایتالیا ۲۶۵۰ ۲۱۵۰ ؟ ۵۵ سفید
مرغ والدارنس Valdarnese   ایتالیا ۳۱۰۰ ۲۲۵۰ ۱۳۵ ۶۵ سفید
مرغ اندلس Andalusian chicken   اسپانیا بزرگ ۳۳۰۰

بانتام ۷۵۰

۲۶۰۰

۶۵۰

۱۶۰

؟

۵۸

۴۰

سفید
مرغ کاتالانا Catalana   اسپانیا ۳۵۰۰ ۲۵۰۰ ۱۶۰ ۵۵ کرم صورتی
مرغ مینورکا Minorca chicken   اسپانیا ۳۳۰۰ ۲۸۰۰ ۱۷۰ ۶۵ سفید
مرغ پندنسکا Penedesenca   اسپانیا ۲۸۰۰ ۲۱۰۰ ۱۵۰ ۶۰ قهوه ای مایل به قرمز تیره
مرغ پیتا پینتا آستوریانا Pita Pinta Asturiana   اسپانیا ۴۳۰۰ ۳۳۰۰ ۱۶۰ ۶۰ کرم سوخته
مرغ سیاه صورت سفید اسپانیایی Pita Pinta Asturiana   اسپانیا ۳۳۰۰ ۲۸۰۰ ۱۷۰ ۵۰ سفید
مرغ استرالورپ Australorp   استرالیا بزرگ۴۳۰۰

بانتام ۹۵۰

۳۰۰۰

۸۰۰

۱۹۰ ۵۵ قهوه ای روشن
مرغ لانگشان استرالیایی Australian Langshan   استرالیا ۳۲۰۰ ۲۷۰۰ ۱۶۰ ۵۰ قهوه ای
مرغ جنگجوی استرالیایی Australian Game fowl   استرالیا ۵۴۰۰ ۴۷۰۰ ؟ ؟ ؟
مرغ پیت جنگجوی استرالیایی Australian Pit Game استرالیا ۲۷۰۰ ۲۰۰۰ ؟ ؟ ؟

نژادهای آمریکایی ویرایش

این نژادها به وسیلهٔ پرورش دهندگان آمریکایی به منظور تهیه تخم و گوشت پرورش و توسعه داده شده‌اند. نژادها و انواع مرغان این طبقه معمولاً دارای خصوصیات مشابهی هستند. برای مثال عموماً دارای پوست زردی می‌باشند، ساق پای شان پر ندارد، لاله گوش شان قرمز بوده و پوست تخم شان قهوه‌ای رنگ است. به استثنای نژاد لامونا Lamona که رنگ پوست تخمش سفید است. این نژادها از جفتگیری نژادهای کوچک مدیترانه‌ای و نژادهای بزرگ آسیایی که از آسیا و مدیترانه به آمریکا برده شده‌است به وجود آمده‌اند. این نژادها از نظر اندازه حد متوسط نژادهای مدیترانه‌ای و آسیایی می‌باشند. بلوغ جنسی در آن‌ها سریع تر از نژادهای سنگین است ولی به سرعت بلوغ جنسی در نژادهای مدیترانه‌ای نیست. حس مادری در آن‌ها زیاد است و پس از بلوغ به زودی چربی گرفته وچاق می‌شوند.نژادهای مهم این گروه عبارتند از:

 1. مرغ آمریکایی Ameraucana
 2. مرغ آمروک Amrock
 3. مرغ آیووا آبی Iowa Blue
 4. مرغ جنگجو آمریکایی American Game
 5. مرغ شکلاتی Buckeye chicken
 6. مرغ دلاور Delaware chicken
 7. مرغ دلاور آبی Delaware Blue Hen
 8. مرغ خاکستری کالیفرنیا California Gray
 9. مرغ دومینیک Dominique chicken
 10. مرغ پلیموت راک Plymouth Rock chicken
 11. مرغ ویاندوت Wyandotte chicken
 12. مرغ رود آیلند قرمز Rhode Island Red
 13. مرغ رود آیلند سفید Rhode Island White
 14. مرغ نیوهمشایر New Hampshire chicken
 15. مرغ پینچون Pyncheon
 16. مرغ جاوا Java chicken
 17. مرغ چنسلر Chantecler chicken
 18. مرغ لامونا Lamana
 19. مرغ جرسی غول پیکر Jersey Giant

نژادهای آلمانی ویرایش

 1. مرغ آندالوسیان Andalusian chicken
 2. مرغ آوگسبورگر Augsburger
 3. مرغ برگیش کراهر Bergische Kräher
 4. مرغ برگیش شلوترکام Bergische Schlotterkamm
 5. مرغ جنگی پالاتین Palatine fighting chicken
 6. مرغ ریش دار تورینگین Thuringian bearded chicken
 7. مرغ فونیکس Phoenix chicken
 8. مرغ کریپر آلمانی German creeper
 9. مرغ گنجشک آلمانی Deutscher Sperber
 10. مرغ لوهمن قهوه ای Lohmann Brown
 11. مرغ ور ویرک Vorwerk chicken
 12. مرغ وست فالیان Westphalian chicken

نژادهای انگلیسی ویرایش

منشأ تمامی این نژادها جزیره انگلیس و برخی مستعمرات آن نظیر استرالیااست واغلب نژادهای خوب گوشتی دنیا در این دسته طبقه‌بندی می‌شوند. رنگ پوست تمام این نژادها بجر کورنیش، سفید ولاله گوش قرمز رنگ است. بجر رد کاپ و دور کینگ پوست تخم مرغ بقیه قهوه‌ای است. بمناسبت سفید بودن گوشت مطلوب بازار نیستند. از نظر تولید گوشت نژاد کورنیش بمناسبت پوست زرد وخواص دیگر مورد توجه فراوانی قرار گرفته‌است. اما این نژاد از نظر تخمگذاری بسیار ضعیف است ولی کیفیت وکمیت عالی گوشت این کاستی را جبران می‌کند، بخصوص رشد سینه در این نژاد بسیار خوب است. در این دسته شش نژاد مهم طبقه‌بندی شده‌اند که عبارتند از:

 1. مرغ دورکینگ Dorking chicken
 2. مرغ رزکامب Rosecamb
 3. مرغ ایکسورث Ixworth chicken
 4. مرغ اورپینگتون Orpington chicken
 5. مرغ جنگجوی قدیم انگلیسی Old English Game
 6. مرغ جنگجوی مدرن Modern Game
 7. مرغ ساسکس Sussex chicken
 8. مرغ سبرایت Sebright chicken
 9. مرغ کورنیایی Cornish chicken
 10. مرغ تاج قرمز داربی ‌شر Derbyshire Redcap
 11. مرغ لانگشان مدرن Modern Langshan
 12. مرغ مارش دیزی Marsh Daisy chicken
 13. مرغ نورفک خاکستری Norfolk Grey

نژادهای اسکاتلندی ویرایش

 1. مرغ دامپی اسکاتلندی Scots Dumpy
 2. مرغ خاکستری اسکاتلندی Scots Grey

نژادهای ایتالیایی ویرایش

 1. مرغ آنکونا Ancona chicken
 2. مرغ سفید سالوتسو Bianca di Saluzzo
 3. مرغ بیوندا پیامونته Bionda Piemontese
 4. مرغ ارملیناتای روویگو Ermellinata di Rovigo
 5. مرغ مریکانل بریانزا Mericanel della Brianza
 6. مرغ پادووانا Padovana chicken
 7. مرغ پپوی Pepoi
 8. مرغ پولورارا Polverara chicken
 9. مرغ رابوستا لیوناتا Robusta Lionata
 10. مرغ رابوستا ماکوالاتا Robusta Maculata
 11. مرغ رومانیا Romagnola chicken
 12. مرغ سیسیلیانا Siciliana chicken
 13. مرغ والدارنو Valdarno chicken
 14. مرغ والدارنس Valdarnese

نژادهای اسپانیایی ویرایش

 1. مرغ اندلس Andalusian chicken
 2. مرغ کاتالانا Catalana
 3. مرغ مینورکا Minorca chicken
 4. مرغ پندسنکا Penedesenca
 5. مرغ پیتا پینتا آستوریانا Pita Pinta Asturiana
 6. مرغ سیاه صورت سفید اسپانیایی White-faced Black Spanish

نژادهای استرالیایی ویرایش

 1. مرغ استرالورپ Australorp
 2. مرغ لانگشان استرالیایی Australian Langshan
 3. مرغ جنگجوی استرالیایی Australian Game fowl
 4. مرغ پیت جنگجوی استرالیایی Australian Pit Game

نژادهای اندونزی ویرایش

 1. مرغ بانتام Bantam (poultry)
 2. مرغ سوماترا Sumatra chicken
 3. مرغ آیام سمانی Ayam Cemani
 4. مرغ آیام بکیسار Ayam Bekisar
 5. مرغ آیام پلانگ Ayam Pelung
 6. مرغ آیام کتاوا Ayam Ketawa
 7. مرغ آیام کدو Ayam Kedu
 8. مرغ آیام کوکواک بالنگک Ayam kukuak balenggek

نژادهای ایرانی ویرایش

 1. مرغ مرندی marand chicken
 2. مرغ گلپایگانی Golpayegan chicken
 3. مرغ گلین گیلانیgilani golin chicken
 4. مرغ گلین قشقایی (لری) gashgayi galin chicken
 5. مرغ افشار خراسانی Afsharian Khorasani chicken
 6. مرغ خلجی khalajian chicken
 7. مرغ گردن لخت مغانی moghanian Nacked Nech
 8. مرغ مغانی moghanian chicken
 9. مرغ خزک سیستانی khazak chicken
 10. مرغ زرد کرک
 11. خروس لاری
 12. مرغ شاهسونی
 13. مرغ پاکور بوشهری
 14. مرغ پاچ شمالی
 15. مرغ اُرلُف ایرانی(اردبیلی)
 16. مرغ ترکمنی
 17. مرغ کاکلی آذربایجان (سلطان آذری)

نژادهای اتریش ویرایش

 1. مرغ سولمتالر Sulmtaler

نژادهای بلژیکی ویرایش

 1. مرغ آردنایس Ardennaise chicken
 2. مرغ باربو اوربرگ Barbu Everberg chicken
 3. مرغ کوتوله ریش دار Barbu de watermaal
 4. مرغ باربو گروب Barbu de Grubbe
 5. مرغ باست Bassette
 6. مرغ براکل Brakel
 7. مرغ کمپین Campine chicken
 8. مرغ فامنویز Famennoise
 9. مرغ مالینز Malines chicken
 10. مرغ یوسل Barbu d'Uccle

نژادهای بلغارستان ویرایش

 1. مرغ شومن سیاه Black Shumen
 2. مرغ قرمز استارا زاگورا Stara Zagora Red

نژادهای پرتغالی ویرایش

 1. مرغ آمارلا Amarela

نژادهای ترکیه ویرایش

 1. مرغ سلطان Sultan chicken
 2. مرغ دنیزلی Denizli chicken

نژادهای جمهوری چک ویرایش

 1. مرغ طلایی چک Czech Gold Brindled Hen

نژادهای چینی ویرایش

 1. مرغ ابریشمی Silkie
 2. مرغ نانکین Nankin bantam
 3. مرغ پکنی Pekin chicken
 4. مرغ کوچین Cochin chicken
 5. مرغ کراد لانگشان Croad Langshan
 6. مرغ لاکِدنزی مرغوس lacedanzi morghous

نژادهای روسی ویرایش

 1. مرغ اورلوف Orloff chicken
 2. مرغ یورلو کروور Yurlov Crower

نژادهای ژاپنی ویرایش

 1. مرغ بانتام ژاپنی Japanese bantam
 2. مرغ یوکوهاما Yokohama chicken
 3. مرغ شامو Shamo chickens
 4. مرغ تومارو Tomaru
 5. مرغ اوناگادوری Onagadori (در کره جنوبی به اسم مرغ جنگمیگای Jangmigye)

نژادهای سوئدی ویرایش

 1. مرغ سیاه سوئدی Svarthöna
 2. مرغ گل سوئدی Swedish Flower Hen

نژادهای سوئیسی ویرایش

 1. مرغ اپنزلر Appenzeller chicken
 2. مرغ سوئیسی Schweizer chicken

نژادهای صربستان ویرایش

 1. مرغ سامبور کاپورکا Sombor Kaporka

نژادهای فرانسوی ویرایش

 1. مرغ فاورولس Faverolles chicken
 2. مرغ هودان Houdan chicken
 3. مرغ لافلچ Laflech
 4. مرغ کریوی کور Crevecoeurs chicken
 5. مرغ بریس Bresse chicken
 6. مرغ لیموزین Limousine (poule) chicken
 7. مرغ استایرس Estaires chicken
 8. مرغ مارانز Marans

نژادهای کانادایی ویرایش

 1. مرغ چنتکلر Chantecler chicken
 2. مرغ ریش قرمز Red Shaver

نژادهای کوزوو ویرایش

 1. مرغ لانک کراور کوزوو Kosovo Longcrower

نژادهای لهستانی ویرایش

 1. مرغ لهستانی Polish chicken
 2. مرغ پولبار Polbar
 3. مرغ پا سبز Green-legged Partridge

نژادهای مالزی ویرایش

 1. مرغ مالای Malay chicken

نژادهای مصری ویرایش

 1. مرغ فایومی Fayoumi

نژادهای میانمار ویرایش

 1. مرغ برمه Burmese chicken

نژادهای نروژی ویرایش

 1. مرغ نروژی Norwegian Jærhøne

نژادهای هلندی ویرایش

 1. مرغ بارنه ولدر Barnevelder
 2. مرغ برابانتر Brabanter
 3. مرغ بانتام هلندی Dutch Bantams
 4. مرغ فریزیان Friesian chicken
 5. مرغ کراینکوپ Kraienkopp
 6. مرغ ریش دار Eulenbarthuhn
 7. مرغ پائول درنته Poule de Drente
 8. مرغ ولسامر Welsummer
 9. مرغ هامبورگی Hamburg chicken

منابع مورد استفاده ویرایش

اطلس رنگی نژادهای ماکیان - تألیف دکتر احسان مقدس، انتشرات دانش نگار وکتاب محمدی، تهران ۱۳۸۶

پیوند به بیرون ویرایش

کتاب اطلس رنگی نژادهای ماکیان

ویراست جدید اطلس رنگی نژادهای ماکیان- تألیف دکتر احسان مقدس، انتشارات نیلوبرگ، تهران ۱۳۹۰

 http://www.ibna.ir/vdca6ino.49na015kk4.html