نگارگری عربی

نگارگری عربی, نقاشی‌های کوچک بر روی کاغذ هستند که معمولاً در کتاب‌ها یا مقاله‌ها کشیده می‌شوند ولی گاهی اوقات آثار هنری جداگانه هم هستند. اولین تاریخ ثبت از حدود ۱۰۰۰، شکوفایی آن به عنوان شیوهٔ هنری از حدود ۱۲۰۰ میلادی بود.[۱][۲]

جزری از نگارگران عربی شناخته می‌شود و کتاب مصور او «الجامع بین العلم و العمل النافع فی صناعة الحیل» نام دارد.[۳]

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. "Miniature Painting". The David Collection. Retrieved 30 December 2017.
  2. "Islamic Miniature Painting and Book Illumination" (PDF). Bulletin of the Metropolitan Museum of Art. 28 (10): 166–171. October 1933.
  3. al-Jazari, The Book of Knowledge of Ingenious Mechanical Devices: Kitáb fí ma'rifat al-hiyal al-handasiyya, transl. & anno. Donald R. Hill. (1973), Springer Science+Business Media.