نیم‌کره جنوبی

بخشی از کرۀ زمین که در جنوب خط استوا (نیمگان) قرار دارد.

نیمکرهٔ جنوبی نیمی از سطح هر سیاره است که از استوای سیاره در طرف جنوب قراردارد.

تصویر عمودی لامبرت از نیم‌کرهٔ جنوبی زمین

در نیمکرهٔ جنوبی زمین خشکی‌ها و جمعیت بسیار کمتر از نیمکرهٔ شمالی است.

کشورهای نیم‌کره جنوبیویرایش

کشورهای آفریقایویرایش

کاملاً در نیم‌کره جنوبی
بیشتر در نیم‌کره جنوبی
قسمتی در نیم‌کره جنوبی

کشورهای آسیاییویرایش

کاملاً در نیم‌کره جنوبی
بیشتر در نیم‌کره جنوبی
قسمتی در نیم‌کره جنوبی

کشورهای اقیانوسیه‌ایویرایش

کاملاً در نیم‌کره جنوبی
بیشتر در نیم‌کره جنوبی

کشورهای آمریکای جنوبیویرایش

کاملاً در نیم‌کره جنوبی
بیشتر در نیم‌کره جنوبی
قسمتی در نیم‌کره جنوبی

منابعویرایش

Wikipedia contributors, "Southern Hemisphere," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Southern_Hemisphere&oldid=192801902 (accessed February 20, 2008).