نیم‌کره جنوبی

بخشی از کرۀ زمین که در جنوب خط استوا (نیمگان) قرار دارد.

نیمکرهٔ جنوبی نیمی از سطح هر سیاره است که از استوای سیاره در طرف جنوب قراردارد.

تصویر عمودی لامبرت از نیم‌کرهٔ جنوبی زمین

در نیمکرهٔ جنوبی زمین خشکی‌ها و جمعیت بسیار کمتر از نیمکرهٔ شمالی است.

کشورهای نیم‌کره جنوبی ویرایش

کشورهای آفریقای ویرایش

کاملاً در نیم‌کره جنوبی
بیشتر در نیم‌کره جنوبی
قسمتی در نیم‌کره جنوبی

کشورهای آسیایی ویرایش

کاملاً در نیم‌کره جنوبی
بیشتر در نیم‌کره جنوبی
قسمتی در نیم‌کره جنوبی

کشورهای اقیانوسیه‌ای ویرایش

کاملاً در نیم‌کره جنوبی
بیشتر در نیم‌کره جنوبی

کشورهای آمریکای جنوبی ویرایش

کاملاً در نیم‌کره جنوبی
بیشتر در نیم‌کره جنوبی
قسمتی در نیم‌کره جنوبی

منابع ویرایش

Wikipedia contributors, "Southern Hemisphere," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Southern_Hemisphere&oldid=192801902 (accessed February 20, 2008).