هویشکا (کوشانی: Οοηϸκι, Ooishki) تا زمان جانشینی واسودوای اول در حدود چهل سال بعد امپراتور امپراتوری کوشانی از زمان مرگ کانیشکا بود (مفروض بر اساس بهترین مدارک موجود در 140 م) فرمانروایی او دوران نو سنگر سازی و استحکامات امپراتوری بود.

هویشکا
امپراتور کوشان
سکه هوویشکا، اسطوره ای در زبان و ادبیات کوشان و نسخه‌های خطی یونانی (حرف Ϸ در زبان کوشانی شین خوانده می‌شود): عبارت Shaonanoshao Ooishki Koshano به این معناست:شاه شاهان، هویشکا، کوشان.
سلطنت140–180 تاریخ مسیحی
پیشینکانیشکا
جانشینواسودای اول
آرامگاه
دودمانکوشان

دین ویرایش

هویشکا پسر کاویشکا بود. دوران سلطنت او به عنوان عصر طلایی حکومت کوشانی نیز شناخته می‌شود. مجسمه مورخ «۲۸امین سال حکومت هویشکا» است و توسط یک خانواده تاجر به «آمیتابها بودا» پیشکش شده‌است. شواهد کمی وجود دارد که هویشکا خودش یکی از پیروان ماهایانا بودیسم بوده‌است. یک قطعه دست‌نویس سانسکریت درمجموعه Schøyen، هویشکا را به عنوان کسی که در رتبه چهارم در ماهایانا مندرج شده‌است توصیف می‌کند.[۱]

در مقایسه با جد خود کانیشوا، هویشکا شیوا را عبادت می‌کرد.

 
سکه‌های حاکم کوشانی اویشکا (۱۵۲–۱۹۲ م)

او همچنین در سکه‌های زمان خود برای تنها و اولین بار در دوران سکه‌های کوشانی _ هلنیستیک _ثبت می‌کند. سراپیس مصری (تحت نام Σαραπο, "Sarapo"[۲]) و الهه رم (نماینده "رم aeterna"در نظر گرفته می‌شود) تحت نام "ریم" (به یونانی: ΡΙΟΜ).[۳]

برخی از سکه‌های هویشکا همچنین ماسنو را روی سکه‌هایش نمایش می‌دهد، تجسم خدای هندو کارتیکیا یا اسکاندا که لقب آن «ماهاسنا» بود. این خدا که علی‌الخصوص برای یودهیاها مهم بوده‌است ممکن است در زمانیکه کوشانها قلمرو خود را به یودهیاها جهت تثبیت کنترلشان بر منطقه ماتورا گسترش دادند در مسکوکات کوشانی وارد شده باشند. همچنین ممکن است به عنوان روشی جهت آرام سازی یدیهای ستیزه‌جو به کار گرفته شده باشند. در حقیقت کوشانها اربابان یدیها در منطقه شده بودند.[۴][۵]

سکه ویرایش

هویشکا

پانویس ویرایش

  1. Neelis, Jason. Early Buddhist Transmission and Trade Networks. 2010. p. 141
  2. Serapis coin
  3. Mario Bussagli, "L'Art du Gandhara", 225
  4. Classical Numismatics Group [۱]
  5. Indian Sculpture: Circa 500 B.C. -A.D. 700, Los Angeles County Museum of Art, Pratapaditya Pal, University of California Press, 1986, p.78 [۲]

پیوند به بیرون ویرایش

تقدم توسط کانیشکا حاکم کوشانی
۱۴۰–۱۸۳ م
توسط واسودا موفق شد
Kushan Empire
Emperors, territories and chronology
Territories/
dates
Western India Western Pakistan
Balochistan
Paropamisadae
Arachosia
Bajaur Gandhara Western Punjab Eastern Punjab Mathura Pataliputra
INDO-SCYTHIAN KINGDOM INDO-GREEK KINGDOM Indo-Scythian Northern Satraps
25 BCE – 10 CE Indo-Scythian dynasty of the
APRACHARAJAS
Vijayamitra
(ruled 12 BCE - 15 CE)[۱]
Liaka Kusulaka
Patika Kusulaka
Zeionises
Kharahostes
(ruled 10 BCE– 10 CE)[۲]
Mujatria
Strato II and Strato III Hagana
10-20CE INDO-PARTHIAN KINGDOM
Gondophares
Indravasu INDO-PARTHIAN KINGDOM
Gondophares
Rajuvula
20-30 CE Ubouzanes
Pakores
Vispavarma
(ruled c.0-20 CE)[۳]
Sarpedones Bhadayasa Sodasa
30-40 CE KUSHAN EMPIRE
Kujula Kadphises
Indravarma Abdagases ... ...
40-45 CE Aspavarma Gadana ... ...
45-50 CE Sasan Sases ... ...
50-75 CE ... ...
75-100 CE Indo-Scythian dynasty of the
WESTERN SATRAPS
Chastana
Vima Takto ... ...
100-120 CE Abhiraka Vima Kadphises ... ...
120 CE Bhumaka
Nahapana
PARATARAJAS
Yolamira
Kanishka I Great Satrap Kharapallana
and Satrap Vanaspara
for
Kanishka I
130-230 CE

Jayadaman Rudradaman I Damajadasri I Jivadaman Rudrasimha I Isvaradatta Rudrasimha I Jivadaman Rudrasena I

Bagamira Arjuna Hvaramira Mirahvara

Vāsishka (c. 140 – c. 160) Huvishka (c. 160 – c. 190) Vasudeva I (c. 190 – to at least 230)

230-280 CE

Samghadaman Damasena Damajadasri II Viradaman Yasodaman I Vijayasena Damajadasri III Rudrasena II Visvasimha

Miratakhma Kozana Bhimarjuna Koziya Datarvharna Datarvharna

INDO-SASANIANS Ardashir I, Sassanid king and "Kushanshah" (c. 230 – 250) Peroz I, "Kushanshah" (c. 250 – 265) Hormizd I, "Kushanshah" (c. 265 – 295)

Kanishka II (c. 230 – 240) Vashishka (c. 240 – 250) Kanishka III (c. 250 – 275)

۲۸۰–۳۰۰ Bhratadarman Datayola II

Hormizd II, "Kushanshah" (c. 295 – 300)

Vasudeva II (c. ۲۷۵ – ۳۱۰)
300-320 CE

Visvasena Rudrasimha IIJivadaman

Peroz II, "Kushanshah" (c. 300 – 325)

Vasudeva III Vasudeva IV Vasudeva V Chhu (c. 310? – 325)

320-388 CE

Yasodaman II Rudradaman II Rudrasena III Simhasena Rudrasena IV

Shapur II Sassanid king and "Kushanshah" (c. 325) Varhran I, Varhran II, Varhran III "Kushanshahs" (c. 325 – 350) Peroz III "Kushanshah" (c. 350 –360) HEPHTHALITE/ HUNAS invasions

Shaka I (c. 325 – 345) Kipunada (c. 345 – 375)

GUPTA EMPIRE Chandragupta I Samudragupta

388-396 CE Rudrasimha III Chandragupta II
  1. از مورخ کتیبه در Rukhana reliquary
  2. محاط نقره بودایی Reliquary از زمان شاه Kharaosta و شاهزاده Indravarman ریچارد Salomon, Journal of the American Oriental Society, Vol. 116, شماره 3 (Jul. - Sep. , 1996), pp. 442 [۳]
  3. یک Kharosthī Reliquary کتیبه از زمان Apraca شاهزاده Visnuvarma توسط ریچارد Salomon, جنوب، مطالعات 11 سال 1995 صفحات 27-32 منتشر شده آنلاین: 09 اوت 2010 [۴]