وزیر علوم و آموزش عالی

وزیر علوم و آموزش عالی وزیر وزارت‌خانهٔ علوم و آموزش عالی بود.

وزیر علوم و آموزش عالی
وزارت علوم و آموزش عالی
جایگاهتهران، ایران
نامزدکنندهنخست‌وزیر
گمارندهشاه
بنیادگذاری۳۰ بهمن ۱۳۴۶
نخستین دارندهمجید رهنما
دارندهٔ نهاییمحمدامین ریاحی (سرپرست)
برافتاده۵ اسفند ۱۳۵۷

وزارت علوم و آموزش عالی در سال ۱۳۴۶ از وزارت آموزش و پرورش مستقل شده بود. این وزارت‌خانه در اسفند ۱۳۵۷ با وزارت فرهنگ و هنر ادغام شده و وزارت فرهنگ و آموزش عالی تأسیس شد.[۱]

فهرست

ویرایش
وضعیت
سازمان‌های سیاسی
ر. نام نگاره آغاز تصدی پایان تصدی هیئت دولت م.
۱ مجید رهنما   ۲۶ مهر[الف]
۱۳۴۶
بهمن
۱۳۴۹
هویدا ۲ [۲]
۲ حسین کاظم‌زاده   بهمن
۱۳۴۹
۷ شهریور
۱۳۵۲
[۳]
هویدا ۳ [۴]
۳ منوچهر شاهقلی   ۷ شهریور
۱۳۵۲
۷ اردیبهشت
۱۳۵۳
[۵]
۴ عبدالحسین سمیعی   ۷ اردیبهشت
۱۳۵۳
۷ اسفند
۱۳۵۵
[۶]
هویدا ۴ [۷]
۵ قاسم معتمدی   ۷ اسفند
۱۳۵۵
۱۵ مرداد
۱۳۵۶
[۸]
منوچهر گنجی
سرپرست
  ۱۶ مرداد
۱۳۵۶
۵ شهریور
۱۳۵۷
آموزگار [۹]
۶ هوشنگ نهاوندی   ۵ شهریور
۱۳۵۷
مهر
۱۳۵۷
شریف‌امامی ۳ [۱۰]
۷ سید ابوالفضل قاضی   مهر
۱۳۵۷
۱۴ آبان
۱۳۵۷
کمال حبیب‌اللهی
سرپرست
۱۵ آبان
۱۳۵۷
آبان
۱۳۵۷
ازهاری [۱۱]
۸ شمس‌الدین مفیدی   آبان
۱۳۵۷
۱۶ دی
۱۳۵۷
محمدامین ریاحی
سرپرست
  ۱۶ دی
۱۳۵۷
۲۲ بهمن
۱۳۵۷
بختیار [۱۲]

یادداشت

ویرایش
 1. رسمیت قانونی از ۳۰ بهمن

منابع

ویرایش
 1. حیدری، محمد (اردیبهشت ۱۳۸۷). «اخراجی‌های دولت». شهروند امروز – به واسطهٔ پرتال جامع علوم انسانی.
 2. «کابینه جدید هویدا». اطلاعات (۱۲۴۱۳): ۱. ۲۶ مهر ۱۳۴۶ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 3. شجیعی، زهرا (۱۳۷۲). نخبگان سیاسی ایران از انقلاب مشروطیت تا انقلاب اسلامی: مطالعه از نظر جامعه‌شناسی سیاسی. ج. ۳: هیأت وزیران ایران در عصر مشروطیت (ویراست دوم). تهران: انتشارات سخن. ص. ۳۲۷–۳۲۸. شابک ۹۶۴-۳۷۲-۰۸۸-۸.
 4. «کابینه جدید هویدا». اطلاعات (۱۳۵۹۶): ۱. ۲۲ شهریور ۱۳۵۰ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 5. «کابینه هویدا ترمیم شد». اطلاعات (۱۴۱۹۰): ۴. ۷ شهریور ۱۳۵۲ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 6. «اعضای کابینه هویدا بعد از ترمیم دیروز». اطلاعات (۱۴۳۹۰): ۴. ۸ اردیبهشت ۱۳۵۳ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 7. «کابینه هویدا معرفی شد». اطلاعات (۱۴۸۱۶): ۴. ۳۱ شهریور ۱۳۵۴ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 8. «کابینه ترمیم شد». اطلاعات (۱۵۲۴۸): ۴. ۷ اسفند ۱۳۵۵ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 9. «وزراء کابینه آموزگار». اطلاعات (۱۵۳۸۲): ۲۴. ۱۷ مرداد ۱۳۵۶ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 10. «نام و سمت اعضای کابینه جدید». اطلاعات (۱۵۶۹۷): ۴. ۶ شهریور ۱۳۵۷ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
 11. "Chronology August 6, 1978–November 15, 1978". The Middle East Journal. Washington, D.C.: Middle East Institute. 33 (1): 51. Winter 1979. JSTOR 4325819.
 12. «اعضای کابینه بختیار». اطلاعات (۱۵۷۵۳): ۲. ۱۶ دی ۱۳۵۷ – به واسطهٔ ویکی‌انبار.
انتزاع از وزارت آموزش و پرورش عضو هیئت دولت کشور شاهنشاهی ایران
۱۳۵۷–۱۳۴۶
ادغام با وزارت فرهنگ و هنر
در وزارت فرهنگ و آموزش عالی