تیشکان
تصویری از تیشکان
اطلاعات کلی
کشور : افغانستان Flag of Afghanistan.svg
ولایت : بدخشان (افغانستان)
مرکز : دشت ذنبور
سال ولسوالی شدن : ۱۳۷۴هجری شمسی
مردم
جمعیت ۲۵۴۰۰ نفر
زبان‌های گفتاری: فارسی
مذهب: مسلمان سنی
جغرافیای طبیعی
مساحت: ۸۵۰ کیلومترمربع

تیشکان یکی از ولسوالیهای ولایت بدخشان در خاور افغانستان است. این ولسوالی بطرف جنوب غرب شهر فیض آباد مرکز ولایت به فاصله ۵۹ کیلومتری موقعیت دارد و متصل است از طرف شمال با ولسوالی درایم و رستاق ولایت تخار، جنوب ولسوالی تگاب ، شرق ولسوالی درایم و غرب ولسوالی کشم وتگاب . این ولسوالی در سال ۱۳۷۴ هجری شمسی از ولسوالی کشم جدا گردید. جمعیت این ناحیه نزدیک به (۲۵۴۰۰) ومساحت آن (۸۵۰) کیلومترمربع برآورد شده است که در (۶۱) قریه زنده گی می نمایند و مرکز آن شهرک دشت ذنبور میباشد.

باشندگان این شهرستان را تاجیکان تشکیل میدهند و تعدادی هم از هزاره های سنی بودباش دارند و به زبان فارسی دری حرف میزنند. مردم این شهرستان مسلمان سنی هستند اکثراً باشنده گان این مرزبوم زراعت پیشه ، دام پرور و باغ دار ب.ده پیداوار زراعت شان گندم ، جو، جواری ، لوبیا ، کچالو و پیاز میوجات شان توت ، جارمغز، سیب ، زردآلو، آلوبالو ، گلاس ، شفت آلو و بادام بوده و پیداوار کوهی آن پسته ، بادام تلخ و زیره میباشد که توت آن شهرت زیادی دارد.

قریه جات (دهستانها)ویرایش

1- غیلاوک ۲- مظفری ۳- ایشانا ۴- پسته خور ۵- جناز دره ۶- سیدای شرقی ۷- سیدای غربی ۸- نوآباد سنگ کلان ۹- سنگ کلان ۱۰- دره قاق ۱۱- نوآباد دره قاق ۱۲- توتک ۱۳- نوآباد توتک۱۴- سرپیشانی ۱۵- سفید ریگ ۱۶- چقه خواجه ۱۷- باغ آرام ۱۸- دشت ذنبور ۱۹- خواجه افغانی ۲۰- بازار تیشکان ۲۱- نوآباد بازار تیشکان ۲۲- بازارتیشکان غربی۲۳- خانه قاه ۲۴- گزدره ۲۵- زغام دره ۲۶- قیرمیشی ۲۷- ارغنده کان ۲۸- فیضانی ۲۹- ایشانای فیضانی ۳۰- آب شیراحمد ۳۱- توغک ۳۲- سری تل ۳۳- شهرک ده سیدان ۳۴- مغزار ۳۵- نوآباد مغزار۳۶- ملگانی۳۷- شاه توت ۳۸- ده میری ۳۹- سوسکان ۴۰- دود گاه ۴۱- دهن آب دهستان ۴۲- پرانی ۴۳- دهستان ۴۴- بالا تیشکان ۴۵- کشو ۴۶- غیرت آباد ۴۷-یارساز ۴۸- غوری سنگ ۴۹- ایلمیچ ۵۰- آسیا ۵۱- وجیب ۵۲- یاول بالا ۵۳- یاول پایان ۵۴- دشت یغه ۵۵- دره یاول ۵۶- نوآباد یاول ۵۷- ده ارغنده کان ۵۸- بید دره ۵۹- صبو۶۰- یافتو ۶۱- دره کول

منابعویرایش