ویکی‌پدیا:انتخابات هیئت نظارت/دور نهم/نتایج

جمعاً ۱۰۵ رأی توسط ۹۱ کاربر به صندوق ریخته شد که ۱۴ تای آن تکراری بود و رأی ۲ نفر خط خورد. میزان مشارکت در انتخابات ۹۱/۲۲۵=۴۰٪ است. اسامی رأی‌دهندگان در وپ:ناظر۹/واجد آمده‌است. نتایج حاصل از ۸۹ رأی صحیح مأخوذه از قرار زیر است:

رتبه‌بندی نهاییویرایش

رتبه نامزد
۱ KOLI
۲ MOSIOR
۳ Behzad39
۴ Wikimostafa
۵ Alpineer
۶ Fatemi
۷ In fact
۸ Rezakhazai
  عضو اصلی
  عضو علی‌البدل

ماتریس رقابت‌های دوبدوویرایش

ماتریس تقابل‌های رودررو
KO MO Be Wi Al Fa In Re
KOLI ۴۴/۴۰ ۴۸/۳۳ ۴۹/۳۴ ۵۵/۲۷ ۵۶/۲۷ ۴۹/۳۲ ۶۵/۱۷
MOSIOR ۴۰/۴۴ ۴۸/۳۷ ۴۸/۳۴ ۴۸/۳۴ ۵۱/۳۴ ۴۷/۳۴ ۶۲/۱۸
Behzad39 ۳۳/۴۸ ۳۷/۴۸ ۴۳/۳۹ ۴۲/۳۹ ۴۱/۳۸ ۴۳/۳۲ ۵۹/۱۸
Wikimostafa ۳۴/۴۹ ۳۴/۴۸ ۳۹/۴۳ ۴۳/۳۹ ۴۳/۴۱ ۵۴/۲۷ ۶۵/۱۴
Alpineer ۲۷/۵۵ ۳۴/۴۸ ۳۹/۴۲ ۳۹/۴۳ ۴۲/۳۳ ۳۶/۴۲ ۵۸/۱۷
Fatemi ۲۷/۵۶ ۳۴/۵۱ ۳۸/۴۱ ۴۱/۴۳ ۳۳/۴۲ ۴۳/۳۵ ۶۱/۱۶
In fact ۳۲/۴۹ ۳۴/۴۷ ۳۲/۴۳ ۲۷/۵۴ ۴۲/۳۶ ۳۵/۴۳ ۴۹/۱۹
Rezakhazai ۱۷/۶۵ ۱۸/۶۲ ۱۸/۵۹ ۱۴/۶۵ ۱۷/۵۸ ۱۶/۶۱ ۱۹/۴۹
  بیشتر
  کمتر

تأیید وارسان / Results certified byویرایش

  • — regards, Revi ‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۰۶:۴۴ (UTC)
  • علاء (بحث) ‏۱۶ نوامبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۲:۳۴ (UTC)