ویکی‌پدیا:حالا نه


مدیران (admins یا sysops) ویکی‌پدیایی‌هایی هستند که برخی از ابزارهای اضافی را در اختیار دارند. این ابزارها را فقط می‌توان از طریق درخواست مدیر شدن (که اختصاراً «وپ:دمش» نامیده می‌شود) بدست آورد.

درخواستهای مدیر شدن تا هفت روز پس از تراگنجانده شدن در صفحهٔ اصلیِ وپ:دمش اجرا می‌شوند. هر چند اگر به وضوح به‌سوی عدم موفقیت بروند، زودتر بسته می‌شوند. ممکن است که این اتفاق برای درخواست مدیر شدنِ شما که درحالِ خواندن این صفحه هستید روی داده باشد.

دلایلِ زود بسته شدنِ نظرخواهیویرایش

اگر چه برای درخواست مدیر شدن ویکی‌پدیا به هیچ الزامات حداقلیِ خاصی نیاز نیست اما بطور کل، جامعه برخی از سطوح مشارکت اصولی کاربر را می‌بیند که بدون آنها یک دمش محکوم به شکست است. زمانی که یک نامزد نتواند تعدادی از معیارهای اساسی را –که برای جامعه مقبول است– در دید بگذارد، ممکنست یک انباشتِ نظرات مخالف در دمش رخ دهد. این می‌تواند روحیهٔ نامزد را تضعیف کند و در برخی از کاربران احساسی ایجاد کند که از فعالیت‌های سازندهٔ بعدی منصرف شوند. واضح است که بهترین منافع نامزد یا ویکی‌پدیا در این نیست؛ چون اینکار اغلب به بیش از یک بار تلاش نیاز دارد. اغلب یک درخواستِ مدیر شدنِ ویکی‌پدیا که به وضوح مشخص است با شکست مواجه خواهد شد، می‌تواند تعدادی از پاسخ دهندگان را به پیشنهادِ بسته شدنِ زودهنگام تحریک کند.

چیزهایی که باید توجه داشته باشید اگر «دمش» شما زود بسته شدویرایش

  • به شما که تا چند ماه آینده درخواستتان را تجدید می‌کنید خوش‌آمد گفته می‌شود؛ چون آن هنگام شما تجربهٔ بیشتری کسب کرده و مراقبِ برآوردنِ نگرانی‌های مخالفان بوده‌اید.
  • اگر رفتار گذشتهٔ شما نگران کننده بود، بعد از چند ماه قدیمی بنظر خواهد رسید. هنگامی که سابقهٔ بهتری به‌جای بگذارید و بتوانید نشان دهید که آن موضوعات مربوط به گذشته بوده است.
  • نظراتِ موجود در یک دمش شخصی نیستند؛ بلکه دیگر ویراستاران مشغولِ بیانِ دیدگاه‌های خود نسبت به شایستگی شما در کسوتِ یک مدیرِ امروزی و بر اساس هنجارهای پذیرفته شدهٔ فعلی هستند، نه نظر دادن نسبت به شخصِ شما به عنوان یک فرد، و نه حتی نظر دادن نسبت به مشارکتهای عمومی شما.
  • بسیاری از مدیران باتجربه که امروز بسیار مورد احترام هستند، یک یا چند دمشِ ناموفق داشته‌اند. تصور نکنید که ناموفق جمعبندی شدن دمش شما نشانهٔ بد بودنِ شما یا پیش داوری نسبت به شما برای دمش‌های آینده است. آشکارا اینچنین نیست!

اگر دمش شما زود بسته شد چه کاری باید بکنیدویرایش

  • اگر قبول دارید که هیچ شانسی در آن زمان برای موفقیت درخواست شما وجود ندارد، شما لازم نیست هیچ کاری انجام دهید. ویرایشگری که دمش شما را بسته، شما را آگاه خواهد ساخت و احتمالاً به این انشاء اشاره خواهد کرد. آنها مراقب جنبه‌های تکنیکیِ بستن دمش هستند.
  • اگر شما قبول ندارید که بسته شدنِ زود چیز خوبی بود لطفاً از ویرایشگری که اقدام به بستنِ زود کرده درخواست کنید که اقدامات خود را واگردانی کند. در کل به کسی که نامزد شده یا خودش را نامزد کرده، اگر بخواهد صفحهٔ نظرخواهی‌اش برای تمام مدتِ مقرر باز باشد، با فرض حسن نیت نگریسته می‌شود و این قابل قبول است.

اگر دمش شما زود بسته شد چه کارهایی نباید بکنیدویرایش

  • نگرانی بیش از حد در موردِ آن
  • ترک ویکی‌پدیا
  • ردّ کمک
  • درخواستِ مجدد و بلافاصله

جستارهای وابستهویرایش