ویکی‌پدیا:مقاله‌های درخواستی/مقاله‌های درخواستی کاربران

یادداشت مهم: درخواست ایجاد مقاله در این صفحه مسئولیتی برای ایجاد مقاله برای ویکی‌پدیا و کاربرانش ایجاد نمی‌کند.

اگر کاربری مایل به ایجاد مقاله درخواستی خود یا سایر کاربران است باید با رعایت رهنمودها و سیاست‌های ویکی‌پدیا بوده و سرشناسی مد نظر باشد.

پس از ایجاد مقاله در صورتی که موارد یاد شده پوشش داده نشوند احتمال حذف مقاله به صورت:

ویکی‌پدیاویرایش

هنرویرایش

سایر موضوعاتویرایش