پادشاه چوگو ( ۱۶۶ میلادی تا ۲۱۴ میلادی ) (هانگول:초고왕، 소고왕، 속고왕، هانجا:肖古王، 素古王، 速古王) پنجمین پادشاه باکجه یک امپراتوری از میان سه امپراتوری کره بود. او در سال ۱۶۶ میلادی با مرگ پدرش ٬ پادشاه گائه رو به قدرت رسید.

پیش‌زمینه

ویرایش

طبق مجموعه تاریخی سامگوک ساگی، او پسر پادشاه قبلی گائه رو بود. او پس از مرگ گائه رو در سال ۱۶۶ که سی و نهمین سال سلطنت او بود به پادشاهی رسید.

روابط بین باکجه و پادشاهی رقیب سیلا پس از اینکه گائه رو در سال ۱۶۵ به گیلسون خائن از سیلان پناه برد، کمی قبل از اینکه چوگو تاج و تخت را به ارث برد، خصمانه شد.

سلطنت

ویرایش

چوگو در سال ۱۶۷ حمله به سیلا را آغاز کرد و دو قلعه را تصرف کرد، اما سیلان ها او و ارتشش را بیرون کردند.

چوگو کارزار دیگری (۱۸۸–۱۹۰) علیه سیلا انجام داد و چندین قلعه (قلعه های موسان، گویانگ، وونسان هیانگ و یوگئو) را تصرف کرد. در سال ۲۰۴ یوچا را نابود کرد. او همچنین قلعه‌های جدیدی از جمله قلعه جئوخیون و سادو را در قلمرو تصرف‌شده ساخت و مردم را در سال ۲۱۰ در آنجا اسکان داد. نبردها در اطراف کوه‌های سوبک رخ داد.

در سال ۲۱۴، او علیه موهه جنگید. او ۱۰۰۰ سرباز را رهبری کرد تا قلعه سئوکمون موه را تصرف کنند، اما موهه در منطقه سولچئون باکجه ضدحمله کرد. در ژوئیه ۲۱۴ سیلا نیز به بکجه حمله کرد و قلعه ساهی‌یئون را تصرف کرد.

سامگوک ساگی:

۱۶۷ م، پاییز، ماه هفتم. سربازان مخفیانه به دو قلعه در ناحیه غربی سیلا حمله کردند. او ۱۰۰۰ مرد و زن را اسیر کرد و سپس بازگشت. ماه هشتم پادشاه سیلا ایلگیلکان هیونگسئون را در راس ۲۰۰۰۰ سرباز اعزام کرد و به چندین قلعه در شرق کشور حمله کرد. پادشاه سیلان همچنین شخصاً ۸۰۰۰ سواره نظام با روحیه را رهبری کرد و هیونگ سون را همراهی کرد. هنگامی که پادشاه باکجه تشخیص داد که دفع میزبان سیلان غیرممکن است تا رود هان پیش رفتند و آنچه را که قبلاً غارت شده بود پس داد.

۱۷۰ میلادی، بهار، ماه سوم. در آخرین روز ماه، خورشید گرفتگی رخ داد. زمستان، ماه دهم. نیروهایی برای حمله به مرز سیلا اعزام شدند.

۱۸۶ م، زمستان، ماه دهم. هیچ ابری نبود اما رعد و برق بود. یک دنباله دار در شمال غربی دیده شد. بعد از ۲۰ روز ناپدید شد.

۱۸۷ م، بهار، ماه پنجم. چاه های پایتخت و رودخانه هان همگی خشک شده بودند.

۱۸۸ م، بهار، ماه دوم. تعمیرات گسترده ای در کاخ انجام شد. نیروها برای حمله به قلعه موسان (모산성/母山城) در سیلا اعزام شدند.

۱۸۹ م، بهار، ماه چهارم. در روز اول ماه خورشید گرفتگی رخ داد. پاییز، ماه هفتم. سربازان باکجه با سیلا گویانگ جنگیدند. آنها شکست خوردند و بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدند.

۱۹۰ م، بهار، ماه هشتم. سربازان برای حمله به منطقه ونسان در غرب سیلا اعزام شدند. پیشروی کردند و قلعه بوگوک را محاصره کردند. ژنرال گودو از سیلا سپس ۵۰۰ سرباز سوار را برای عقب راندن آنها رهبری کرد، بنابراین نیروهای بکجه تظاهر به عقب نشینی کردند. گودو آنها را تا قلعه واسان (와산성/蛙山城) تعقیب کرد، جایی که سربازان برگشتند و نبرد کردند و پیروزی بزرگی به دست آوردند.

۱۹۱ م، پاییز، ماه نهم. چیوگی (نوعی دنباله دار) در صورت فلکی شاخ و گولت دیده می شد.

۱۹۹ م، پاییز، ماه هفتم. زلزله شد. نیروها برای حمله به مرز سیلان اعزام شدند.

۲۰۴ م، پاییز، ماه هفتم. نیروهایی برای حمله به قلعه یوچا در سیلا اعزام شدند و آن را غارت کردند. آنها ارباب قلعه، سئولبو را کشتند. پادشاه سیلا، نائه‌ها، خشمگین شد و به ایبئولکان ریوم دستور داد تا ژنرال شود و شش اسکادران از نیروهای با روحیه را هدایت کند تا بیایند و به قلعه ساهه یون در باکجه حمله کنند. زمستان، ماه دهم. یک دنباله دار در چاه شرقی دیده شد.

۲۰۵ م، پاییز، ماه هفتم. زهره با ماه تقاطع یافت.

۲۰۸ پس از میلاد، پاییز. به دلیل ملخ و خشکسالی، محصولات به بلوغ نرسیدند. دزدی های زیادی رخ داد، اما شاه آنها را دلداری داد.

۲۰۹ م، زمستان، ماه دهم. طوفانی بود که درختان را ریشه کن کرد.

۲۱۰ م، بهار، ماه دوم. دو قلعه جئوخیون و سادو ساخته شد و ساکنان شرق به آنجا منتقل شدند. زمستان، ماه دهم. مالگال آمد و به قلعه سادو حمله کرد اما نتوانست آن را تصرف کند. آنها دروازه قلعه را آتش زدند و سپس فرار کردند.

۲۱۱ م، پاییز، ماه هشتم. در جنوب کشور ملخ به محصولات زراعی آسیب رساند و مردم از گرسنگی مردند. زمستان، ماه یازدهم. یخ نبود.

۲۱۲ م، تابستان، ماه ششم. در آخرین روز ماه، خورشید گرفتگی رخ داد.

۲۱۳ م، پاییز، ماه هفتم. در ناحیه غربی مردی به نام هوهو یک گوزن سفید را گرفت و به پادشاه تقدیم کرد. پادشاه آن را به فال نیک گرفت و ۱۰۰ سنگ غلات به او داد.

۲۱۴ م، پاییز، ماه نهم. پادشاه به جین گوا از ناحیه شمالی دستور داد که ۱۰۰۰ سرباز را برای حمله و تصرف قلعه موهه سئوکمون رهبری کند. در زمستان سواره نظام قدرتمند ملگال آمد و حمله کرد و تا رود سول رسید. شاه درگذشت.

نبرد با شیلا

ویرایش

در سال ۱۶۷ میلادی او جنگ وسیعی را بر ضد شیلا به راه انداخت جنگی سخت با امپراتوری شیلا به نظر یک امر جدی می آمد تا باکجه قدرت خود را به رخ شیلا و گوگوریو برساند او در همین سال دو قلعهٔ مهم شیلا را تسخیر کرد.

میراث

ویرایش

گفته می شود هشتمین پادشاه، پادشاه گوی برادر کوچکتر چوگو است. سیزدهمین پادشاه گون‌چوگو ظاهراً نام چوگو را برای تأکید بر نسب خود پس از یک رقابت طولانی بین دو جناح سلطنتی انتخاب کرد.

او در سال ۲۱۴ مرد و حکومت را به گاسو سپرد.

منابع

ویرایش

ویکی‌پدیای ژاپنی