هفته اوت مرداد ذی‌القعده
شنبه ۴ ۱۳ ۲۲
یکشنبه ۵ ۱۴ ۲۳
دوشنبه ۶ ۱۵ ۲۴
سه‌شنبه ۷ ۱۶ ۲۵
چهارشنبه ۸ ۱۷ ۲۶
پنجشنبه ۹ ۱۸ ۲۷
جمعه ۱۰ ۱۹ ۲۸

پنجشنبه هرمزشید ، ششمین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و با نام Thursday چهارمین روز هفته در گاه‌شماری میلادی است.

Clock (4140348113).jpg

در ایران باستان هفته وجود نداشته‌است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش