باز کردن منو اصلی
هفته اکتبر مهر صفر
شنبه ۱۳ ۲۱ ۲
یکشنبه ۱۴ ۲۲ ۳
دوشنبه ۱۵ ۲۳ ۴
سه‌شنبه ۱۶ ۲۴ ۵
چهارشنبه ۱۷ ۲۵ ۶
پنجشنبه ۱۸ ۲۶ ۷
جمعه ۱۹ ۲۷ ۸

پنجشنبه هرمزشید ، ششمین روز هفته در گاه‌شماری خورشیدی و با نام Thursday چهارمین روز هفته در گاه‌شماری میلادی است.

Clock (4140348113).jpg

در ایران باستان هفته وجود نداشته‌است و گاهشماری نزد ایرانیان بر پایهٔ روزهای ماه بوده‌است. به این ترتیب که هر روز به ایزدی منسوب بوده و نامی داشته‌است. نمونه را روزِ نخستِ هر ماه، به نامِ هورمزد (هرمز)، روزِ دوم به نامِ وهومن (هومن یا بهمن)، یا روز شانزدهم به نامِ ایزدبانو آناهیتا نامیده شده بود و هر روز که نامش با نام ماه یکسان بود به نیایش و جشن مختص می‌شد. مفهومِ هفته از تمدن‌های همسایه، به ویژه، میان رودان در فرهنگ ایرانی شده و پس از اسلام صورت امروزی گرفته‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش