باز کردن منو اصلی

جمعيت و مردمویرایش

بنابر سرشماری مرکز آمار ایران، جمعیت شهرستان چادگان در سال ۱۳۸۵ برابر با ۳۴۴۷۶ نفر بوده‌است.

منابعویرایش

اطلس گیتاشناسی استان‌های ایران، تهران: ۱۳۸۳خ.