چهارم درست فاصله‌ای در موسیقی است که بین آنها دو پرده و یک نیم پرده (در مجموع ۵ نیم پرده) موجود باشد. به بیان دیگر، فاصلهٔ چهارمی که از ۵ نیم پرده تشکیل شده باشد را چهارم درست گویند. مانند فاصلهٔ بین دو تا فا؛ چرا که فاصلهٔ بین دو تا فا از چهار نت تشکیل شده (دو، ر، می، فا) و این فاصله دارای ۵ نیم پرده است (دو -> دو دیز -> ر -> ر دیز -> می -> فا). براین اساس که هر نیم پرده برابر با ۱۰۰ سنت است، فضای بین دو نت ابتدایی و پایانی در یک فاصلهٔ چهارم درست، ۵۰۰ سنت می‌باشد.

چهارم درست
معکوسپنجم درست
نام
مخففP4
اندازه
نیم‌پرده‌ها۵
کلاس فاصله۵
نظام کوک خالص۴:۳
سنت
اعتدال مساوی۵۰۰
اعتدال مساوی ۲۴ پرده‌ای۵۰۰
نظام کوک خالص۴۹۸

چهارم افزوده و چهارم کاسته نیز فاصله‌های چهارم هستند با این تفاوت که از تعداد نیم پردهٔ متفاوتی تشکیل شده‌اند. چهارم افزوده دارای ۶ نیم پرده و چهارم کاسته دارای ۴ نیم پرده است.

فاصله‌های دیگری که با پسوند «درست» نامگذاری شده‌اند، یکم درست، پنجم درست و هشتم[درست] هستند.

معکوس فاصلهٔ چهارم درست، پنجم درست است.

فاصلهٔ چهارم درست از نت «دو» تا «فا»دربارهٔ این پرونده بشنوید

منابع ویرایش

  • مصطفی کمال پورتراب (۱۳۸۵)، «فصل سوم»، تئوری موسیقی (ویراست ویرایش ۲)، تهران: نشر چشمه، شابک ۹۶۴-۶۱۹۴-۲۷-۳