باز کردن منو اصلی

قبادخوره یا کورهٔ قباد یکی از تقسمیان فارس قدیم بود که شامل شهرهای ارجان (ارغان، بهبهان کنونی)، جنابا (جنابهبندر گناوه فعلی)، ریشهر، مهروبان (ماه رویان) و سینیز می‌شد. مرکز این کوره، شهر ارجان (بهبهان) بود.[۱]

تقسیمات ایالت فارسویرایش

ایالت فارس از دورهٔ قبل از اسلام به پنج خوره (کوره) تقسیم شده‌بود. این پنج کوره که در دوره بعد از اسلام نیز برقرار بودند عبارتند از:

پانویسویرایش

  1. جغرافیای تاریخی شهرها، ص ۳۵۸
  2. جغرافیای تاریخی شهرها، ص ۳۵۶

منابعویرایش

  • حکیم، محمد تقی خان (۱۳۶۶گنج دانش جغرافیای تاریخی شهرهای ایران، تهران: انتشارات مدرسه وابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی
  • شواتس، پاول (۱۳۷۲جغرافیای تاریخی فارس، ترجمهٔ جهانداری کیکاوس، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
  • نهچیری، عبدالحسین (۱۳۷۰جغرافیای تاریخی شهرها، تهران: انتشارات مدرسه وابسته به دفتر انتشارات کمک آموزشی