کویین بی (جامعه‌شناسی)

یک کویین بی (به انگلیسی: queen bee)، در فارسی زنبور ملکه، یک مؤنث است که رهبری یک دارودسته متشکل از زنان را عهده دارد. این عبارت در چندین اصطلاح اجتماعی به کار رفته‌است.

مدارسویرایش

یک کویین بی در محیط مدرسه گاهی اوقات برای اشاره به یک دیوا مدرسه یا شاهزاده مدرسه استفاده می‌شود. کویین بی‌ها اغلب در رسانه‌ها با ویژگی‌هایی چون زیبایی، کاریزما، فریبنده و ثروتمند دارای موقعیت اجتماعی بالا، مانند هلهله‌چی (یا کاپیتان در یک تیم ورزشی کاملاً دخترانه) در قالب یک کلیشه قرار می‌گیرند.[۱] پدیده زنبورهای ملکه در مقطع فارق‌تحصیلی معمول است.[۲]

کویین بی ممکن است نفوذ و قدرت قابل توجهی بر دارودسته خود داشته باشد و توسط افراد بیرون از گروه الگو محسوب شوند و اقداماتشان رصد و تقلید گردد.[۳] سوسانا ترن ویژگی‌های زیر را به عنوان مشخصه کویین بی‌ها معرفی می‌کند:[۴]

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. Tracy, K. (2003) The Girl's Got Bite: The Original Unauthorized Guide to Buffy's World. Macmillan. p 37.
  2. Raines, J.M. (2003) Beautylicious!: The Black Girl's Guide to the Fabulous Life. Harlem Moon Publishers. p 13.
  3. Wiseman, Rosalind (9 December 2011). "Girls' Cliques: What Role Does Your Daughter Play?". iVillage. Retrieved 3 December 2012.
  4. Stern, Sussana (2001) Sexual Selves on the World Wide Web: Adolescent Girls' Home Pages as Sites for Sexual Self-Expression; Sexual Teens, Sexual Media, Lawrence Erlbaum Associates

برای مطالعهٔ بیشترویرایش