توموری که از جوانه‌های گوشتی درست شود گرانولوم (Granuloma) نام دارد. گرانولوم یک نشانه التهابی است که در بسیاری از بیماری‌ها به دنبال تحریک مزمن دستگاه ایمنی یافت می‌شود و شامل تجمع سلول‌های ایمنی به‌ویژه ماکروفاژها است. گرانولوم‌ها می‌توانند در اندام‌های مختلف دیده شوند.

گرانولوم
Granuloma mac.jpg
Picture of a granuloma (without necrosis) as seen through a microscope on a glass slide. The tissue on the slide is stained with two standard dyes (hematoxylin: blue, eosin: pink) to make it visible. The granuloma in this picture was found in a lymph node of a patient with Mycobacterium avium infection
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصدرماتولوژی
آی‌سی‌دی-۱۰L92
آی‌سی‌دی-9-CM686.1, 709.4
سمپD006099

بیماری‌هاویرایش

گرانولوم‌ها در بیماری‌های بسیاری مانند سل، جذام، سارکوئیدوز، شیستوزوما، کرون، آرتریت روماتوئید و … دیده می‌شود.

گرانولوم یاخته عظیمویرایش

گرانولوم یاخته عظیم (giant cell granuloma) یا ژانت سل گرانولوما ضایعه‌ای واکنشی (رآکتیو) یا غیرسرطانی (شبه تومورال) است که وقوع آن در دهان به فک‌ها و غشای مخاطی لثه محدود می‌شود. با وجود طبقه‌بندی این ضایعه به انواع محیطی و مرکزی هر دو گروه نمای بافت‌شناختی مشابهی دارند.

جستارهای وابستهویرایش

سل

منابعویرایش

Granuloma

دانشگاه ع پ تهران[پیوند مرده]