غشای مخاطی

(تغییرمسیر از غشاء مخاطی)

پَرده‌های مُخاطی یا غِشاهای مُخاطی (به انگلیسی: Mucous membrane) لایه‌های سلولی‌ای هستند که قسمت‌هایی از بدن را که نباید خشک شوند، حفاظت می‌کنند. این پرده‌ها، دهان و بینی، داخل پلک‌ها، مجاری تناسلی، گوارشی و تنفسی را می‌پوشانند.

غشای مخاطی
Section of the human esophagus. Moderately magnified. The section is transverse and from near the middle of the gullet.
a. Fibrous covering.
b. Divided fibers of longitudinal muscular coat.
c. Transverse muscular fibers.
d. Submucous or areolar layer.
e. Muscularis mucosae.
f. Mucous membrane, with vessels and part of a lymphoid nodule.
g. Stratified epithelial lining.
h. Mucous gland.
i. Gland duct.
m’. Striated muscular fibers cut across.
جزئیات
شناسه‌ها
لاتینtunica mucosa
MeSHD009092
TA98A05.4.01.015
A05.3.01.029
A05.5.01.029
A05.6.01.009
A05.6.01.010
A05.7.01.006
A05.7.01.007
A05.8.02.009
A06.1.02.017
A06.2.09.019
A06.3.01.010
A06.4.02.029
A08.1.05.011
A08.2.01.007
A08.3.01.023
A09.1.02.013
A09.1.04.011
A09.2.03.012
A09.3.05.010
A09.3.06.004
A09.4.02.015
A09.4.02.020
A09.4.02.029
A15.3.02.083

یاخته‌های اختصاصیِ موجود در این پرده‌ها تحت عنوان یاخته‌های جامی، مخاط (موکوس) را، که یک پروتئین چسبنده است، ترشح می‌کنند. مخاط باعث لغزنده‌سازی و پاک‌سازی می‌شود. در نقاطی که حفره‌های بدن باز می‌شوند، پرده‌های مخاطی در امتداد پوست قرار می‌گیرند.

منابع ویرایش