گروه هنر ملی

گروه هنر ملّی یک گروه ایرانی نمایش بود که از سال ۱۳۳۵ تا حدود ۱۳۵۷ رسماً فعّال بود و نمایش‌های فراوانی اغلب از نویسندگان ایرانی به نمایش درآورد. سرپرستِ گروهِ هنرِ ملّی عبّاس جوانمرد بود.

گروه هنر ملّی
تاریخچه
تأسیس۱۳۳۵
انحلال۱۳۵۷
اعضا

اعضاویرایش

گروهِ دوّمِ هنرِ ملّیویرایش

گروه دوّم از اواخر دههٔ ۱۳۴۰ تأسیس شد و سرپرستیش با بهرام بیضایی بود.

منابعویرایش

  • جعفری، روح‌الله (۱۳۹۵). گروه هنر ملّی از آغاز تا پایان (۱۳۵۷–۱۳۳۵). تهران: انتشارات افراز. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۴۳-۵۵۸-۶.