۱۰۴۵ (خورشیدی)

سال ۱۰۴۵ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۴۵ هزار و چهل و پنجمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۱۰  ۱۰۲۰  ۱۰۳۰  ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰ 

سال: ۱۰۴۲ ۱۰۴۳ ۱۰۴۴ - ۱۰۴۵ - ۱۰۴۶ ۱۰۴۷ ۱۰۴۸
۱۰۴۵ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۶۶۶ – ۱٬۶۶۷
هجری قمری ۱٬۰۷۶ – ۱٬۰۷۷
گاه‌شماری گرگوری 1666
MDCLXVI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۴۱۹
گاه‌شماری ارمنی ۹۷۵
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۱۷۸ – -۱۷۷
گاه‌شماری بربری ۲٬۶۱۶
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۱۰
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۰۲۸
گاه‌شماری رومی ۷٬۱۷۴ – ۷٬۱۷۵
گاهشماری مازندرانی ۱٬۱۷۷ – ۱٬۱۷۸
گاه‌شماری قبطی ۱٬۳۸۲ – ۱٬۳۸۳
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۵۸ – ۱٬۶۵۹
سال عبری ۵٬۴۲۶ ۵٬۴۲۷
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۷۲۱ – ۱٬۷۲۲
 - ساکا سموت ۱٬۵۸۸ – ۱٬۵۸۹
 - کالی یوگا ۴٬۷۶۷ – ۴٬۷۶۸
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۶۶۶
گاه‌شماری کره‌ای ۳٬۹۹۹
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۰۹

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش