۱۰۷۹ (خورشیدی)

سال ۱۰۷۹ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۷۹ هزار و هفتاد و نهمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۴۰  ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰  ۱۱۰۰ 

سال: ۱۰۷۶ ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ - ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ ۱۰۸۱ ۱۰۸۲
۱۰۷۹ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۷۰۰ – ۱٬۷۰۱
هجری قمری ۱٬۱۱۱ – ۱٬۱۱۲
گاه‌شماری گرگوری 1700
MDCC
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۴۵۳
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۰۰۹
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۱۴۴ – −۱۴۳
گاه‌شماری بربری ۲٬۶۵۰
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۴۴
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۰۶۲
گاه‌شماری رومی ۷٬۲۰۸ – ۷٬۲۰۹
گاهشماری مازندرانی ۱٬۲۱۱ – ۱٬۲۱۲
گاه‌شماری قبطی ۱٬۴۱۶ – ۱٬۴۱۷
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۹۲ – ۱٬۶۹۳
سال عبری ۵٬۴۶۰ ۵٬۴۶۱
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۷۵۵ – ۱٬۷۵۶
 - ساکا سموت ۱٬۶۲۲ – ۱٬۶۲۳
 - کالی یوگا ۴٬۸۰۱ – ۴٬۸۰۲
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۷۰۰
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۰۳۳
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۴۳