۱۰۸۱ (خورشیدی)

سال ۱۰۸۱ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۸۱ هزار و هشتاد و یکمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰  ۱۱۰۰  ۱۱۱۰ 

سال: ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ - ۱۰۸۲ ۱۰۸۳ ۱۰۸۴
۱۰۸۱ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۷۰۲ – ۱٬۷۰۳
هجری قمری ۱٬۱۱۳ – ۱٬۱۱۴
گاه‌شماری گرگوری 1702
MDCCII
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۴۵۵
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۰۱۱
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۱۴۲ – -۱۴۱
گاه‌شماری بربری ۲٬۶۵۲
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۴۶
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۰۶۴
گاه‌شماری رومی ۷٬۲۱۰ – ۷٬۲۱۱
گاهشماری مازندرانی ۱٬۲۱۳ – ۱٬۲۱۴
گاه‌شماری قبطی ۱٬۴۱۸ – ۱٬۴۱۹
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۹۴ – ۱٬۶۹۵
سال عبری ۵٬۴۶۲ ۵٬۴۶۳
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۷۵۷ – ۱٬۷۵۸
 - ساکا سموت ۱٬۶۲۴ – ۱٬۶۲۵
 - کالی یوگا ۴٬۸۰۳ – ۴٬۸۰۴
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۷۰۲
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۰۳۵
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۴۵

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش