۱۰۸۰ (خورشیدی)

سال ۱۰۸۰ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۰۸۰ هشتادمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۰ - سده ۱۱ - سده ۱۲
دهه: ۱۰۵۰  ۱۰۶۰  ۱۰۷۰  ۱۰۸۰  ۱۰۹۰  ۱۱۰۰  ۱۱۱۰ 

سال: ۱۰۷۷ ۱۰۷۸ ۱۰۷۹ - ۱۰۸۰ - ۱۰۸۱ ۱۰۸۲ ۱۰۸۳
۱۰۸۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۷۰۱ – ۱٬۷۰۲
هجری قمری ۱٬۱۱۲ – ۱٬۱۱۳
گاه‌شماری گرگوری 1701
MDCCI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۴۵۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۰۱۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی -۱۴۳ – -۱۴۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۶۵۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۲۴۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۰۶۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۲۰۹ – ۷٬۲۱۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۲۱۲ – ۱٬۲۱۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۴۱۷ – ۱٬۴۱۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۶۹۳ – ۱٬۶۹۴
سال عبری ۵٬۴۶۱ ۵٬۴۶۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۷۵۶ – ۱٬۷۵۷
 - ساکا سموت ۱٬۶۲۳ – ۱٬۶۲۴
 - کالی یوگا ۴٬۸۰۲ – ۴٬۸۰۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۷۰۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۰۳۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۲۴۴

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش