۱۱۹۸ (خورشیدی)

سال ۱۱۹۸ در گاه‌شمار هجری خورشیدی

۱۱۹۸ هزار و صد و نود و هشتمین سال هجری خورشیدی است.

سده: سده ۱۱ - سده ۱۲ - سده ۱۳
دهه: ۱۱۶۰  ۱۱۷۰  ۱۱۸۰  ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰ 

سال: ۱۱۹۵ ۱۱۹۶ ۱۱۹۷ - ۱۱۹۸ - ۱۱۹۹ ۱۲۰۰ ۱۲۰۱
۱۱۹۸ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۱۹ – ۱٬۸۲۰
هجری قمری ۱٬۲۳۴ – ۱٬۲۳۵
گاه‌شماری گرگوری 1819
MDCCCXIX
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۷۲
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۲۸
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۲۵ – −۲۴
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۶۹
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۶۳
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۱۸۱
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۲۷ – ۷٬۳۲۸
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۳۰ – ۱٬۳۳۱
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۳۵ – ۱٬۵۳۶
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۱۱ – ۱٬۸۱۲
سال عبری ۵٬۵۷۹ ۵٬۵۸۰
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۸۷۴ – ۱٬۸۷۵
 - ساکا سموت ۱٬۷۴۱ – ۱٬۷۴۲
 - کالی یوگا ۴٬۹۲۰ – ۴٬۹۲۱
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۱۹
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۵۲
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۶۲

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش