دهه ۱۲۲۰ (خورشیدی)

۱۲۲۰ هزار و دویست و بیستمین سال هجری خورشیدی سالی عادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۱۷ ۱۲۱۸ ۱۲۱۹ - ۱۲۲۰ - ۱۲۲۱ ۱۲۲۲ ۱۲۲۳
۱۲۲۰ در تقویم‌های دیگر
گاه‌شماری میلادی ۱٬۸۴۱ – ۱٬۸۴۲
هجری قمری ۱٬۲۵۶ – ۱٬۲۵۷
گاه‌شماری گرگوری 1841
MDCCCXLI
از تاریخ پیدایش رم ۲٬۵۹۴
گاه‌شماری ارمنی ۱٬۱۵۰
ԹՎ
گاه‌شماری بهائی −۳ – −۲
گاه‌شماری بربری ۲٬۷۹۱
گاه‌شماری بودایی ۲٬۳۸۵
گاه‌شماری برمه‌ای ۱٬۲۰۳
گاه‌شماری رومی ۷٬۳۴۹ – ۷٬۳۵۰
گاهشماری مازندرانی ۱٬۳۵۲ – ۱٬۳۵۳
گاه‌شماری قبطی ۱٬۵۵۷ – ۱٬۵۵۸
گاه‌شماری اتیوپیایی ۱٬۸۳۳ – ۱٬۸۳۴
سال عبری ۵٬۶۰۱ ۵٬۶۰۲
گاه‌شماری هندی
 - ویکرم سموت ۱٬۸۹۶ – ۱٬۸۹۷
 - ساکا سموت ۱٬۷۶۳ – ۱٬۷۶۴
 - کالی یوگا ۴٬۹۴۲ – ۴٬۹۴۳
گاه‌شماری هولوسین ۱۱٬۸۴۱
گاه‌شماری کره‌ای ۴٬۱۷۴
گاه‌شماری خورشیدی تایلندی ۲٬۳۸۴