۱۲۲۵ (قمری)

۱۲۲۵ (قمری)، هزار و دویست و بیست و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم فوریه سال ۱۸۱۰ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۲ ۱۲۲۳ ۱۲۲۴ - ۱۲۲۵ - ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ ۱۲۲۸

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان