۱۲۲۸ (قمری)

۱۲۲۸ (قمری)، هزار و دویست و بیست و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم ژانویه سال ۱۸۱۳ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۱۹۰  ۱۲۰۰  ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰ 

سال: ۱۲۲۵ ۱۲۲۶ ۱۲۲۷ - ۱۲۲۸ - ۱۲۲۹ ۱۲۳۰ ۱۲۳۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش