۱۲۴۹ (قمری)

۱۲۴۹ (قمری)، هزار و دویست و چهل و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و یکم مه سال ۱۸۳۳ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۱۰  ۱۲۲۰  ۱۲۳۰  ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰ 

سال: ۱۲۴۶ ۱۲۴۷ ۱۲۴۸ - ۱۲۴۹ - ۱۲۵۰ ۱۲۵۱ ۱۲۵۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش