۱۲۴۸ (قمری) هزار و دویست و چهل و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی و یکم مه سال ۱۸۳۲ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰  ۱۳۱۰ 

سال: ۱۲۸۱ ۱۲۸۲ ۱۲۸۳ - ۱۲۸۴ - ۱۲۸۵ ۱۲۸۶ ۱۲۸۷

مناسبت‌هاویرایش

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش