۱۲۷۵ (قمری)، هزار و دویست و هفتاد و پنجمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم اوت سال ۱۸۵۸ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ ۱۲۷۷ ۱۲۷۸

رویدادها ویرایش

حسینیه‌ی امینی‌ها در این سال در شهر قزوین با کاربری منزل مسکونی بنا شد و بعد ها از ترس مصادره شدن آن را وقف با کاربری حسینیه کرد

مناسبت‌ها ویرایش

ششم صفر- آغاز صدارت میرزا آقاخان نوری 

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش