۱۲۷۲ (قمری)

۱۲۷۲ (قمری)، هزار و دویست و هفتاد و دومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سیزدهم سپتامبر سال ۱۸۵۵ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۶۹ ۱۲۷۰ ۱۲۷۱ - ۱۲۷۲ - ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

  • ۱۹ ذی القعده - کامران میرزا ملقب به نایب‌السلطنه، شاهزاده قاجار، فرزند سوم ناصرالدین شاه، و برادر مسعود میرزا ظل‌السلطان و مظفرالدین شاه.

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش