۱۲۷۶ (قمری)، هزار و دویست و هفتاد و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با سی و یکم ژوئیه سال ۱۸۵۹ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۷۳ ۱۲۷۴ ۱۲۷۵ - ۱۲۷۶ - ۱۲۷۷ ۱۲۷۸ ۱۲۷۹

زادگان ویرایش

درگذشتگان ویرایش

وابسته ویرایش