۱۲۷۴ (قمری)

۱۲۷۴ (قمری)، هزار و دویست و هفتاد و چهارمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و دوم اوت سال ۱۸۵۷ میلادی است.

سده: سده ۱۲ - سده ۱۳ - سده ۱۴
دهه: ۱۲۴۰  ۱۲۵۰  ۱۲۶۰  ۱۲۷۰  ۱۲۸۰  ۱۲۹۰  ۱۳۰۰ 

سال: ۱۲۷۱ ۱۲۷۲ ۱۲۷۳ - ۱۲۷۴ - ۱۲۷۵ ۱۲۷۶ ۱۲۷۷

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش